Κονγκό (Κινσάσα)

Ρουάντα

Σπάραγμα από τη μετάφραση του Συμμάχου που περιέχει το θεϊκό όνομα στο εδάφιο Ψαλμός 69:31, τρίτος ή τέταρτος αιώνας Κ.Χ.

Για αρκετές δεκαετίες, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά χρησιμοποιούσαν, τύπωναν και διένεμαν διάφορες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής. Έπειτα όμως διακρίναμε την ανάγκη για μια καινούρια μετάφραση η οποία θα βοηθούσε πιο αποτελεσματικά τους ανθρώπους να αποκτήσουν «ακριβή γνώση της αλήθειας», όπως είναι το θέλημα του Θεού για όλους. (1 Τιμόθεο 2:3, 4) Γι’ αυτό, το 1950 αρχίσαμε να θέτουμε τμηματικά σε κυκλοφορία μια Γραφή σε σύγχρονη γλώσσα, τη Μετάφραση Νέου Κόσμου. Η Γραφή αυτή κυκλοφόρησε πρώτα στην αγγλική. Έκτοτε έχει μεταφραστεί με πιστότητα και ακρίβεια σε 130 και πλέον γλώσσες.

Υπήρχε ανάγκη για μια ευκολονόητη Γραφή. Με την πάροδο του χρόνου οι γλώσσες αλλάζουν, και πολλές μεταφράσεις χρησιμοποιούν δυσνόητες ή απαρχαιωμένες εκφράσεις. Επίσης, έχουν ανακαλυφτεί αρχαία χειρόγραφα που είναι ακριβέστερα και πιο κοντά στα πρωτότυπα κείμενα. Αυτό οδήγησε σε καλύτερη κατανόηση της εβραϊκής, της αραμαϊκής και της ελληνικής που χρησιμοποιήθηκαν για τη συγγραφή της Αγίας Γραφής.

Υπήρχε ανάγκη για μια μετάφραση πιστή στο Λόγο του Θεού. Αντί να αυθαιρετούν με τα θεόπνευστα συγγράμματα, όσοι μεταφράζουν τη Γραφή πρέπει να μένουν πιστοί στο πρωτότυπο κείμενο. Ωστόσο, στις περισσότερες μεταφράσεις το θεϊκό όνομα, Ιεχωβά, δεν χρησιμοποιείται.

Υπήρχε ανάγκη για μια Γραφή που να αποδίδει τιμή στον Συγγραφέα της. (2 Σαμουήλ 23:2) Στη Μετάφραση Νέου Κόσμου, το όνομα του Ιεχωβά έχει αποκατασταθεί στα περίπου 7.000 σημεία όπου εμφανίζεται στα παλαιότερα Βιβλικά χειρόγραφα, όπως αυτό που φαίνεται παρακάτω. (Ψαλμός 83:18) Αυτή η Γραφή, καρπός ετών επιμελούς έρευνας, διαβάζεται ευχάριστα καθώς μεταδίδει με σαφήνεια τις σκέψεις του Θεού. Είτε έχετε τη Μετάφραση Νέου Κόσμου στη γλώσσα σας είτε όχι, σας προτρέπουμε να αποκτήσετε την καλή συνήθεια να διαβάζετε το Λόγο του Ιεχωβά κάθε μέρα.Ιησούς του Ναυή 1:8· Ψαλμός 1:2, 3.

  • Γιατί αποφασίσαμε ότι υπήρχε ανάγκη για μια καινούρια μετάφραση της Γραφής;

  • Ποια καθημερινή συνήθεια είναι ωφέλιμη για οποιονδήποτε θέλει να μάθει το θέλημα του Θεού;