1-3. Τι είδους βιβλίο είναι η Αγία Γραφή, και τι έμφαση έχει δοθεί σε αυτήν;

ΠΑΡΑ τις απόψεις πολλών ανθρώπων, η Αγία Γραφή είναι ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό βιβλίο. Η Νέα Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα (The New Encyclopædia Britannica) την αποκαλεί «συλλογή βιβλίων που πιθανώς έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην ανθρώπινη ιστορία». Αυτό ασφαλώς δεν είναι υπερβολή. Ας δούμε γιατί η Αγία Γραφή είναι τόσο έξοχο βιβλίο.

Από την Αρχαιότητα​—Και Όμως, το Πιο Ευρέως Διαδεδομένο

2 Η Αγία Γραφή είναι ένα από τα αρχαιότερα βιβλία που έχουν επιζήσει μέχρι τις μέρες μας, ιδιαίτερα μεταξύ των θρησκευτικών κειμένων. Το παλαιότερο τμήμα της γράφτηκε στην αρχαία εβραϊκή πριν από σχεδόν 3.500 χρόνια (που συμπίπτει χρονικά με τη Δυναστεία των Σανγκ στην Κίνα) από έναν Ισραηλίτη ονόματι Μωυσή. Άρχιζε με το βιβλίο της Γένεσης, μια αφήγηση σχετικά με τις φάσεις της δημιουργίας και το ξεκίνημα της ανθρώπινης οικογένειας. Στα 1.600 χρόνια που ακολούθησαν, περίπου 40 διαφορετικοί άνθρωποι συμμετείχαν στην ολοκλήρωση αυτής της συλλογής, ή βιβλιοθήκης, των 66 βιβλίων τα οποία περιέχουν νόμους, προφητείες, ιστορία, ποίηση, επιστολές, συμβουλές και πολλά άλλα.

3 Μολονότι η Αγία Γραφή είναι παλαιό βιβλίο και υπήρξε στόχος σφοδρής εναντίωσης και μίσους, έχει γίνει το πιο ευρέως διαδεδομένο βιβλίο στην ιστορία. Η Αγία Γραφή είναι τώρα μεταφρασμένη σε περίπου 2.500 γλώσσες, ενώ τα αντίτυπα ολόκληρης της Γραφής ή κάποιου τμήματός της που έχουν ήδη διανεμηθεί είναι περίπου τρία δισεκατομμύρια! Λέγεται ότι το 98 τοις εκατό των ανθρώπων στη γη έχουν πρόσβαση στην Αγία Γραφή στη δική τους γλώσσα. Απλώς σκεφτείτε: Αν ο Θεός θέλει να επικοινωνήσει με την ανθρωπότητα μέσω ενός βιβλίου, δεν είναι λογικό ότι αυτό πρέπει να είναι πολύ γνωστό και εύκολα διαθέσιμο ώστε άνθρωποι από όλες τις εθνικότητες και τις φυλές να μπορούν να το διαβάσουν και να ωφεληθούν; (1 Τιμόθεο 2:4) Η Αγία Γραφή είναι ακριβώς ένα τέτοιο βιβλίο.

Αξιόπιστο Περιεχόμενο

4-8. Ποιο είναι το συμπέρασμα από τη λεπτομερή εξέταση της Αγίας Γραφής υπό το φως της επιστήμης και της ιστορίας;

4 Αν η Αγία Γραφή προέρχεται πράγματι από τον Θεό, το περιεχόμενό της πρέπει να είναι απόλυτα ακριβές και αξιόπιστο. Μπορεί  να λεχθεί κάτι τέτοιο για την Αγία Γραφή; Μπορεί να αντέξει σε λεπτομερή εξέταση υπό το φως της επιστήμης και της ιστορίας;

5 Αν και η Αγία Γραφή δεν είναι επιστημονικό εγχειρίδιο, όποτε θίγει επιστημονικά ζητήματα, βρίσκεται σε αρμονία με την αποδεδειγμένη επιστήμη και είναι απαλλαγμένη από λανθασμένες απόψεις και παράλογες θεωρίες που επικρατούσαν την εποχή της συγγραφής της. Για παράδειγμα, στους αρχαίους καιρούς κάποιοι πίστευαν ότι η γη στηριζόταν σε τέσσερις ελέφαντες οι οποίοι στέκονταν πάνω σε μια μεγάλη θαλάσσια χελώνα. Ωστόσο, η Αγία Γραφή δηλώνει με απλό τρόπο: «[Ο Θεός] εκτείνει το βορρά πάνω από το κενό, κρεμάει τη γη στο τίποτα». (Ιώβ 26:7, γράφτηκε περίπου το 1473 Π.Κ.Χ.) Πριν από 2.700 χρόνια, η Αγία Γραφή επισήμανε σωστά το σχήμα της γης, λέγοντας: «Υπάρχει Αυτός που κατοικεί πάνω από τον κύκλο («σφαίραν», Η Παλαιά Διαθήκη, Κείμενον και Ερμηνευτική Απόδοσις, Ι. Θ. Κολιτσάρα) της γης». (Ησαΐας 40:22) Αν η Αγία Γραφή δεν ήταν θεόπνευστη, πώς θα μπορούσαν οι συγγραφείς της να γνωρίζουν αυτά τα γεγονότα;

6 Από τα γεγονότα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή, μερικά έγιναν γνωστά και επιβεβαιώθηκαν από την επιστήμη μόλις πρόσφατα. Για παράδειγμα, η Αγία Γραφή αποκάλυψε προ πολλού το γεγονός ότι το σύμπαν είχε αρχή (Γένεση 1:1), τη σωστή σειρά με την οποία δημιουργήθηκαν όλα τα ζωντανά πλάσματα (Γένεση, κεφάλαιο 1) και την επίδραση της κληρονομικότητας (Ψαλμός 139:16). Πολύ καιρό προτού οι άνθρωποι αποκτήσουν την παραμικρή ιδέα περί μικροβίων και υγιεινής, η Αγία Γραφή παρείχε οδηγίες στους Ισραηλίτες σύμφωνα με τις οποίες οποιοσδήποτε άγγιζε νεκρό σώμα (ή περιττώματα) γινόταν ακάθαρτος, και τόσο ο ίδιος όσο και τα ενδύματά του έπρεπε να πλυθούν.​—Αριθμοί 19:11-22· Δευτερονόμιο 23:12-14.

7 Πώς γνώριζαν οι Βιβλικοί συγγραφείς αυτές τις σωστές από επιστημονικής πλευράς συνήθειες; Δεν θα μπορούσαν να είχαν γράψει δικές τους απόψεις επειδή οι άνθρωποι στους Βιβλικούς χρόνους δεν κατείχαν τέτοια γνώση. Μόνο ο Δημιουργός είχε τη δύναμη και τη σοφία να παράσχει εκείνες τις πληροφορίες. Συνεπώς, εμείς έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι η Αγία Γραφή προέρχεται αληθινά από τον Θεό.

8 Τι θα λεχθεί για την ιστορία; Τα περισσότερα αρχαία ιστορικά συγγράμματα είναι γεμάτα θρύλους και μύθους και τείνουν να μεγαλοποιούν τις επιτυχίες και τις νίκες ενός ηγεμόνα ή ενός λαού ενώ μικροποιούν τις αποτυχίες και τις ήττες τους. Η Αγία Γραφή διαφέρει πλήρως από αυτή την άποψη. Το υπόμνημά της χαρακτηρίζεται από απόλυτη ακρίβεια και εντιμότητα, αναφέροντας συγκεκριμένα ονόματα, τοποθεσίες, χρονολογίες και περιόδους, τα οποία μπορούν να επιβεβαιωθούν. Για παράδειγμα, όσον αφορά το χρόνο κατά τον οποίο ο Ιησούς ξεκίνησε τη διακονία του, η Γραφική αφήγηση κάνει γνωστά τα ονόματα επτά διοικητών και ηγετών που έζησαν την ίδια περίοδο, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο συγκρίνοντας το Γραφικό υπόμνημα με αξιόπιστα ιστορικά στοιχεία. (Λουκάς 3:1, 2) Αν ένα βιβλίο γράφτηκε υπό την κατεύθυνση του Θεού, πρέπει να είναι απόλυτα  ακριβές και αξιόπιστο, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Αγίας Γραφής.

Ακριβείς Προφητείες

9-12. (α) Ποιες είναι μερικές προφητείες που περιέχονται στην Αγία Γραφή; (β) Τι αποδεικνύει η εκπλήρωση των προφητειών της Γραφής;

9 Οι άνθρωποι δεν μπορούν να προβλέψουν το μέλλον με βεβαιότητα. Αν ένα βιβλίο αναφέρει με συνέπεια προφητείες οι οποίες εκπληρώνονται με ακρίβεια, δεν θα μπορούσε να είναι προϊόν ανθρώπινης ικανότητας και σοφίας. Η Αγία Γραφή περιέχει εκατοντάδες προφητείες, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη εκπληρωθεί. Για παράδειγμα, αιώνες πρωτύτερα η Αγία Γραφή προείπε την πτώση της Βαβυλώνας, τη σειρά με την οποία θα εμφανίζονταν παγκόσμιες αυτοκρατορίες, την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και την εξορία των Ιουδαίων στη Βαβυλώνα.​—Ησαΐας 13:17-19· 44:26· Ιερεμίας 25:8-12· Δανιήλ 8:5-8, 20-22.

10 Οι Βιβλικές προφητείες που αφορούν τον Ιησού Χριστό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτες. Ο Ιησούς έζησε τον πρώτο αιώνα. Εκατοντάδες χρόνια πριν από τη γέννησή του, είχαν δοθεί πολυάριθμες προφητείες που τον αφορούσαν, οι οποίες διαφυλάχτηκαν στις Εβραϊκές Γραφές (αποκαλούνται κοινώς Παλαιά Διαθήκη). Όλες αυτές οι προφητείες εκπληρώθηκαν στον έναν άνθρωπο Ιησού, πολλές μάλιστα με τρόπους εντελώς πέρα από τον έλεγχό του. Λόγου χάρη, δεν θα μπορούσε να έχει διευθετήσει το χρόνο και τον τόπο της γέννησής του, τη φυλή στην οποία θα γεννιόταν ή τον τρόπο της προδοσίας του, την ταπείνωση, το βασανισμό, την εκτέλεση, το θάνατο και την ταφή του. (Μιχαίας 5:2· Δανιήλ 9:25· Γένεση 49:10· Ζαχαρίας 11:12· Ησαΐας 50:6· Ψαλμός 22:7, 8· 34:20) Η εκπλήρωση αυτών καθώς και άλλων προφητειών αποδεικνύει ότι ο Ιησούς ήταν ο Σωτήρας που στάλθηκε από τον Θεό.

Από τη γέννηση ως το θάνατό του, ο Ιησούς εκπλήρωσε πολυάριθμες προφητείες που είναι καταγραμμένες στις Εβραϊκές Γραφές

11 Οι Βιβλικές προφητείες δεν ασχολούνται μόνο με το αρχαίο παρελθόν. Προλέγουν, επίσης, με ακρίβεια γεγονότα τα οποία λαβαίνουν χώρα στην εποχή μας. Παραδείγματος χάρη, ανασκοπήστε το 24ο κεφάλαιο του Ματθαίου, το 21ο κεφάλαιο του Λουκά, τα εδάφια 2 Τιμόθεο 3:1-5 και Αποκάλυψη 6:3-8, και θα δείτε με πόση ακρίβεια περιγράφει η Αγία Γραφή τα όσα συμβαίνουν στη  σύγχρονη εποχή. Αξίζει να επισημάνουμε πως, μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν ιδρύθηκε η Κοινωνία των Εθνών, οι ηγέτες του κόσμου ισχυρίστηκαν ότι ο άνθρωπος είχε πάρει ένα οδυνηρό μάθημα και ότι δεν επρόκειτο να υπάρξει άλλος παγκόσμιος πόλεμος ποτέ πια. Η Αγία Γραφή, από την άλλη μεριά, αποκαλύπτει ότι τα ανείπωτα παθήματα που προκλήθηκαν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν μόνο «αρχή βασανιστικών πόνων». (Ματθαίος 24:8) Η ιστορία αποδεικνύει ότι η Βιβλική προφητεία είναι απόλυτα ακριβής και ότι ο ανθρώπινος τρόπος σκέψης είναι εσφαλμένος.

Πριν από 2.000 χρόνια περίπου, η Γραφή προείπε γεγονότα που λαβαίνουν χώρα στην εποχή μας

12 Εφόσον οι προφητείες της Γραφής εκπληρώθηκαν με τόση ακρίβεια, δεν αποτελεί αυτό συνταρακτική απόδειξη του ότι η Αγία Γραφή είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού; Μόνο ο παντοδύναμος Θεός μπορεί να προμηθεύσει τέτοιου είδους ακριβείς πληροφορίες σχετικά με γεγονότα πολύ προτού διαδραματιστούν αυτά.​—2 Πέτρου 1:21.

Πρακτική Σοφία

13-15. Με ποιους τρόπους οι συμβουλές και οι νουθεσίες που προσφέρει η Αγία Γραφή σε σχέση με την καθημερινή ζωή αντανακλούν ανώτερη και πρακτική σοφία;

13 Η ζωή στο σημερινό ιδιοτελή κόσμο είναι γεμάτη προβλήματα. Πολλοί πλήττονται από οικονομικά προβλήματα. Οικογένειες διαλύονται εξαιτίας σοβαρών γαμήλιων προβλημάτων. Νεαροί έρχονται αντιμέτωποι με ζητήματα που αφορούν τους φίλους, το σεξ, το ποτό, τα ναρκωτικά και ούτω καθεξής. Αν η Αγία Γραφή είναι πράγματι οδηγός από τον Θεό για όλη την ανθρωπότητα, τότε πρέπει να βοηθάει τους ανθρώπους να χειρίζονται αυτά τα προβλήματα. Αλλά συμβαίνει κάτι τέτοιο;

14 Οι συμβουλές της Γραφής, παρότι διαφέρουν συνήθως από τις δημοφιλείς απόψεις, είναι αποτελεσματικές και πρακτικές. Παραδείγματος χάρη, όταν ανακύπτουν προβλήματα στο γάμο, οι σύμβουλοι γάμου συστήνουν πολλές φορές ως λύση το χωρισμό ή το διαζύγιο. Η Αγία Γραφή, ωστόσο, δείχνει ότι η γαμήλια διευθέτηση είναι σοβαρό ζήτημα. Επίσης, συμβουλεύει τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες να εκδηλώνουν αγάπη και βαθύ σεβασμό ο ένας για τον άλλον και έτσι να αποτρέπουν τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων. (Εφεσίους 5:22-28) Όσο για τα οικονομικά ζητήματα, η Αγία Γραφή μάς υπενθυμίζει να αποφεύγουμε την απληστία και να καλλιεργούμε την αυτάρκεια. Επιπλέον, μας ενθαρρύνει να εγκαταλείπουμε δαπανηρές κακές συνήθειες, όπως είναι το υπερβολικό ποτό, το κάπνισμα, η χρήση ναρκωτικών και τα τυχερά παιχνίδια. (1 Τιμόθεο 6:7-10) Αναφορικά με τις ανθρώπινες σχέσεις, η Αγία Γραφή δίνει την εξής νουθεσία: «Όλα όσα θέλετε, λοιπόν, να κάνουν σε εσάς οι άνθρωποι πρέπει και εσείς, παρόμοια, να κάνετε σε αυτούς». (Ματθαίος 7:12) Αν εκδηλώνετε αγάπη σε οτιδήποτε κάνετε, θα κερδίζετε τη φιλία και το σεβασμό των άλλων, μειώνοντας έτσι τις εντάσεις και τις διενέξεις.

15 Από αυτά τα λίγα παραδείγματα, δεν συμφωνείτε ότι οι συμβουλές της Αγίας Γραφής είναι πρακτικές και μάλιστα ανώτερες από την ανθρώπινη σοφία; Στην πραγματικότητα, υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο σήμερα οι οποίοι έχουν υπερνικήσει τα προβλήματά τους ακολουθώντας επιμελώς τις Γραφικές  νουθεσίες. Ναι, εφαρμόζοντας τις πρακτικές συμβουλές της Αγίας Γραφής, είναι δυνατόν να βρείτε διαρκή ειρήνη και ευτυχία.

Ένας Οδηγός για την Ευλογία Όλης της Ανθρωπότητας

16-18. (α) Είναι οι διδασκαλίες της Γραφής πρακτικές για τους Κινέζους; (β) Πιστεύετε τώρα ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο ωφέλιμο για όλη την ανθρωπότητα; Σας παρακαλούμε να εξηγήσετε.

16 Πολλοί κάτοικοι της Ανατολής διατείνονται πως η Αγία Γραφή, ως προϊόν της Δύσης, δεν περιέχει κατ’ ανάγκην διδασκαλίες και συμβουλές κατάλληλες για τους ανθρώπους που ζουν στην Ανατολή. Αληθεύει αυτό; Εφόσον ο Δημιουργός κατανοεί τις ανθρώπινες ανάγκες καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον, έχει προμηθεύσει την Αγία Γραφή για την ανθρωπότητα ως σύνολο ώστε όλοι οι άνθρωποι να μπορούν να ωφεληθούν από τις διδασκαλίες της. Λόγου χάρη, στο διάβα των αιώνων οι Κινέζοι δάσκαλοι και σοφοί έχουν διατυπώσει πολλά αποφθέγματα και ρητά περί ηθικής, ορισμένα από τα οποία έχουν αναμφίβολα πρακτική αξία. Εντούτοις, πολλά από αυτά τα ρητά απηχούν απλώς τα όσα διδάσκει η Αγία Γραφή. Ακολουθούν μερικά μόνο παραδείγματα:

  • Να σέβεσαι τους μεγαλυτέρους σου: Μπροστά στα γκρίζα μαλλιά πρέπει να σηκώνεσαι (Λευιτικό 19:32)

  • Να τιμάς τους γονείς σου: Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου (Έξοδος 20:12)

  • Όταν πίνεις νερό, να σκέφτεσαι την πηγή του: Να θυμάσαι, λοιπόν, τον Μεγαλειώδη Δημιουργό σου στις ημέρες της νεαρής σου ηλικίας (Εκκλησιαστής 12:1)

  • Αυτός που πλησιάζει στο κιννάβαρι αποκτάει κόκκινο στίγμα, και αυτός που πλησιάζει στο μελάνι αποκτάει μαύρο στίγμα: Αυτός που περπατάει με σοφούς θα γίνει σοφός, αλλά αυτός που έχει δοσοληψίες με τους άφρονες θα έχει κακή κατάληξη (Παροιμίες 13:20)

17 Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτές οι Γραφικές διδασκαλίες γράφτηκαν πολύ προτού έρθουν σε ύπαρξη οι πολλές σχολές σκέψης στην Κίνα. Όντως, η Αγία Γραφή μπορεί να φέρει τεράστια οφέλη σε όλη την ανθρωπότητα. Με τη βοήθεια της Αγίας Γραφής, μπορούμε να βρούμε τον αληθινό σκοπό και το νόημα της ζωής. Όπως ακριβώς το καθημερινό μας ψωμί ικανοποιεί τις σωματικές μας ανάγκες, έτσι και η Αγία Γραφή μπορεί να ικανοποιήσει τις πνευματικές μας ανάγκες. (Ματθαίος 5:3· Ιωάννης 4:34) Η Αγία Γραφή επίσης είναι δυνατόν να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε τον Θεό. Όσο περισσότερο πλησιάζουμε τον Δημιουργό μας, τόσο πιο ευτυχισμένοι και πιο ικανοποιημένοι θα είμαστε.

Ακολουθώντας τις συμβουλές της Αγίας Γραφής μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας

18 Τα οφέλη που υπόσχεται η Αγία Γραφή, εντούτοις, δεν περιορίζονται στην παρούσα ζωή. Η Αγία Γραφή αποκαλύπτει ότι ο Θεός θα τερματίσει σε λίγο όλη την πονηρία και την αδικία, μέσω μιας δίκαιης κυβέρνησης που προέρχεται από τον ίδιο. Η γη θα γίνει τότε ένας παγγήινος παράδεισος. Σε ποιες απαιτήσεις, όμως, πρέπει να ανταποκρίνεστε προκειμένου να μπορέσετε να απολαύσετε αυτές τις θαυμάσιες ευλογίες; Σας παρακαλούμε να διαβάσετε το επόμενο κεφάλαιο.