ΚΟΙΤΑ τον Ιησού που κάθεται εδώ. Διδάσκει όλους αυτούς τους ανθρώπους πάνω σε ένα βουνό της Γαλιλαίας. Εκείνοι που κάθονται πιο κοντά του είναι οι μαθητές του. Έχει διαλέξει 12 από αυτούς για αποστόλους. Οι απόστολοι είναι ξεχωριστοί μαθητές του Ιησού. Ξέρεις τα ονόματά τους;

Είναι ο Σίμων Πέτρος και ο αδελφός του ο Ανδρέας. Επίσης είναι ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, που και αυτοί είναι αδέλφια. Υπάρχει και άλλος ένας απόστολος που ονομάζεται Ιάκωβος, καθώς και ένας άλλος που ονομάζεται Σίμων. Δύο απόστολοι έχουν το όνομα Ιούδας. Ο ένας είναι ο Ιούδας ο Ισκαριώτης και ο άλλος είναι ο Ιούδας που ονομάζεται και Θαδδαίος. Επίσης, είναι ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ (που λέγεται και Βαρθολομαίος), καθώς επίσης ο Ματθαίος και ο Θωμάς.

Όταν επέστρεψε ο Ιησούς από τη Σαμάρεια, άρχισε να κηρύττει για πρώτη φορά: “Η βασιλεία των ουρανών πλησιάζει”. Ξέρεις τι είναι αυτή η βασιλεία; Είναι μια πραγματική κυβέρνηση από τον Θεό. Ο Ιησούς είναι ο βασιλιάς της. Αυτός θα κυβερνήσει από τον ουρανό και θα φέρει ειρήνη στη γη. Ολόκληρη η γη θα γίνει ένας όμορφος παράδεισος μέσω της βασιλείας του Θεού.

Ο Ιησούς εδώ διδάσκει το λαό για τη βασιλεία. “Να πώς πρέπει να προσεύχεστε”, εξηγεί. “Πατέρα μας που είσαι στον ουρανό, ας αγιαστεί το όνομά σου. Ας έρθει η βασιλεία σου. Ας γίνει το θέλημά σου στη γη, όπως γίνεται στον ουρανό”. Πολλοί άνθρωποι ονομάζουν αυτή την προσευχή “Πάτερ Ημών” ή “Κυριακή Προσευχή”. Εσύ ξέρεις να πεις ολόκληρη την προσευχή;

Ο Ιησούς διδάσκει επίσης τους ανθρώπους πώς να φέρονται ο ένας στον άλλον. “Να κάνετε στους άλλους ό,τι θέλετε να κάνουν εκείνοι σε εσάς”, λέει. Δεν σου αρέσει όταν οι άλλοι σου φέρονται με καλοσύνη; Ο Ιησούς, λοιπόν, λέει ότι πρέπει και εμείς να φερόμαστε με καλοσύνη στους άλλους ανθρώπους. Δεν θα είναι υπέροχο όταν, στην παραδεισένια γη, όλοι θα ενεργούν με αυτόν τον τρόπο;