ΞΕΡΕΙΣ γιατί αυτός ο άνθρωπος σκίζει το ρούχο του σε κομμάτια; Ο Ιεχωβά τού είπε να το κάνει αυτό. Ο άνθρωπος αυτός είναι προφήτης του Θεού και ονομάζεται Αχιά. Ξέρεις τι σημαίνει προφήτης; Είναι κάποιος στον οποίο ο Θεός λέει από πριν τι πρόκειται να συμβεί.

Ο Αχιά μιλάει εδώ στον Ιεροβοάμ. Ο Ιεροβοάμ είναι ένας άντρας τον οποίο ο Σολομών διόρισε υπεύθυνο για κάποιες από τις οικοδομικές εργασίες του. Όταν ο Αχιά συναντάει στο δρόμο τον Ιεροβοάμ, κάνει κάτι παράξενο. Βγάζει το καινούριο ρούχο που φοράει, το σκίζει σε 12 κομμάτια και λέει στον Ιεροβοάμ: “Πάρε 10 κομμάτια”. Ξέρεις γιατί δίνει ο Αχιά 10 κομμάτια στον Ιεροβοάμ;

Ο Αχιά εξηγεί ότι ο Ιεχωβά πρόκειται να αφαιρέσει τη βασιλεία από τον Σολομώντα. Λέει ότι ο Ιεχωβά θα δώσει 10 φυλές στον Ιεροβοάμ. Αυτό σημαίνει ότι μόνο δύο φυλές θα απομείνουν κάτω από τη διακυβέρνηση του Ροβοάμ, του γιου του Σολομώντα.

Όταν ο Σολομών ακούει αυτά που είπε ο Αχιά στον Ιεροβοάμ, θυμώνει πολύ. Προσπαθεί να σκοτώσει τον Ιεροβοάμ. Αλλά ο Ιεροβοάμ φεύγει στην Αίγυπτο. Έπειτα από λίγο καιρό ο Σολομών πεθαίνει. Ήταν βασιλιάς 40 χρόνια, και τώρα βασιλιάς γίνεται ο γιος του, ο Ροβοάμ. Κάτω στην Αίγυπτο, ο Ιεροβοάμ μαθαίνει ότι ο Σολομών πέθανε, και έτσι επιστρέφει στον Ισραήλ.

Ο Ροβοάμ δεν είναι καλός βασιλιάς. Είναι ακόμα πιο σκληρός με το λαό από ό,τι ήταν ο πατέρας του ο Σολομών. Ο Ιεροβοάμ και μερικοί άλλοι εξέχοντες άντρες πηγαίνουν στον Βασιλιά Ροβοάμ και του ζητούν να είναι πιο καλός με το λαό. Αλλά ο Ροβοάμ δεν τους ακούει. Στην πραγματικότητα, γίνεται ακόμα πιο σκληρός από πριν. Γι’ αυτό, ο λαός κάνει τον Ιεροβοάμ βασιλιά των 10 φυλών, αλλά οι δύο φυλές του Βενιαμίν και του Ιούδα συνεχίζουν να έχουν τον Ροβοάμ βασιλιά τους.

Ο Ιεροβοάμ δεν θέλει να πηγαίνει ο λαός του στην Ιερουσαλήμ για να λατρεύει τον Ιεχωβά στο ναό του. Γι’ αυτό, φτιάχνει δύο χρυσά μοσχάρια και βάζει το λαό του δεκάφυλου βασιλείου να τα λατρέψει. Σύντομα η χώρα γεμίζει εγκλήματα και βία.

Προβλήματα παρουσιάζονται και στο δίφυλο βασίλειο. Προτού συμπληρώσει ο Ροβοάμ πέντε χρόνια ως βασιλιάς, έρχεται ο βασιλιάς της Αιγύπτου να πολεμήσει εναντίον της Ιερουσαλήμ. Παίρνει πολλούς θησαυρούς από το ναό του Ιεχωβά. Έτσι λοιπόν, ο ναός παραμένει για λίγο μόνο καιρό στην κατάσταση που ήταν όταν χτίστηκε.