Μόνο οχτώ άνθρωποι επέζησαν από τον Κατακλυσμό, αλλά με τον καιρό αυξήθηκαν και έγιναν πολλές χιλιάδες. Αργότερα, 352 χρόνια μετά τον Κατακλυσμό, γεννήθηκε ο Αβραάμ. Μαθαίνουμε πώς ο Θεός κράτησε την υπόσχεσή του δίνοντας στον Αβραάμ έναν γιο που ονομάστηκε Ισαάκ. Στη συνέχεια, από τους δύο γιους του Ισαάκ, ο Θεός διάλεξε τον Ιακώβ.

Ο Ιακώβ είχε μεγάλη οικογένεια με 12 γιους και μερικές κόρες. Οι 10 γιοι του Ιακώβ μισούσαν τον αδελφό τους τον Ιωσήφ, που ήταν μικρότερός τους, και τον πούλησαν ως δούλο στην Αίγυπτο. Αργότερα, ο Ιωσήφ έγινε σπουδαίος άρχοντας της Αιγύπτου. Όταν ήρθε μια μεγάλη πείνα, ο Ιωσήφ δοκίμασε τους αδελφούς του για να δει αν η καρδιά τους είχε αλλάξει. Τελικά, ολόκληρη η οικογένεια του Ιακώβ, οι Ισραηλίτες, μετακόμισαν στην Αίγυπτο. Αυτό συνέβη 290 χρόνια μετά τη γέννηση του Αβραάμ.

Τα επόμενα 215 χρόνια οι Ισραηλίτες έζησαν στην Αίγυπτο. Μετά το θάνατο του Ιωσήφ, έγιναν δούλοι εκεί. Κάποια χρόνια αργότερα, γεννήθηκε ο Μωυσής, και ο Θεός τον χρησιμοποίησε για να απελευθερώσει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Συνολικά, το ΔΕΥΤΕΡΟ Μέρος καλύπτει 857 χρόνια ιστορίας.