Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαθήματα από την Αγία Γραφή

Εισαγωγή στην Ενότητα 9

Εισαγωγή στην Ενότητα 9

Αυτή η ενότητα μας μαθαίνει για νεαρούς, προφήτες και βασιλιάδες που έδειξαν αξιοθαύμαστη πίστη στον Ιεχωβά. Στη Συρία, μια μικρή Ισραηλίτισσα είχε πίστη ότι ο προφήτης του Ιεχωβά θα γιάτρευε τον Νεεμάν. Ο προφήτης Ελισαιέ ήταν απόλυτα σίγουρος ότι ο Ιεχωβά θα τον προστάτευε από έναν εχθρικό στρατό. Ο αρχιερέας Ιωδαέ έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του για να προστατέψει τον νεαρό Ιωάς από την κακιά γιαγιά του, τη Γοθολία. Ο βασιλιάς Εζεκίας ήταν βέβαιος ότι ο Ιεχωβά θα έσωζε την Ιερουσαλήμ, και δεν ενέδωσε στην ασσυριακή απειλή. Ο βασιλιάς Ιωσίας αφάνισε την ειδωλολατρία από τη χώρα, επισκεύασε τον ναό και επανέφερε το έθνος στην αληθινή λατρεία.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΜΑΘΗΜΑ 51

Ο Πολεμιστής και το Κοριτσάκι

Μια μικρή Ισραηλίτισσα λέει στην κυρία της για τη φοβερή δύναμη του Ιεχωβά​—με θαυματουργικά αποτελέσματα.

ΜΑΘΗΜΑ 52

Ο Πύρινος Στρατός του Ιεχωβά

Ο υπηρέτης του Ελισαιέ διαπιστώνει τελικά ότι “είναι περισσότεροι μαζί μας παρά μαζί τους”.

ΜΑΘΗΜΑ 53

Το Θάρρος του Ιωδαέ

Ένας πιστός ιερέας υψώνει το ανάστημά του σε μια κακιά βασίλισσα.

ΜΑΘΗΜΑ 54

Ο Ιεχωβά Ήταν Υπομονετικός με τον Ιωνά

Γιατί κατάπιε ένα τεράστιο ψάρι κάποιον προφήτη του Θεού; Πώς γλίτωσε; Και ποιο μάθημα τον δίδαξε ο Ιεχωβά;

ΜΑΘΗΜΑ 55

Ο Άγγελος του Ιεχωβά Προστάτεψε τον Εζεκία

Οι εχθροί του Ιούδα λένε ότι ο Ιεχωβά δεν θα προστατέψει τον λαό του, αλλά κάνουν λάθος!

ΜΑΘΗΜΑ 56

Ο Ιωσίας Αγαπούσε τον Νόμο του Θεού

Ο Ιωσίας γίνεται βασιλιάς του Ιούδα στα οχτώ του, και βοηθάει τον λαό του να λατρεύει τον Ιεχωβά.