Αυτή η ενότητα μας μαθαίνει για νεαρούς, προφήτες και βασιλιάδες που έδειξαν αξιοθαύμαστη πίστη στον Ιεχωβά. Στη Συρία, μια μικρή Ισραηλίτισσα είχε πίστη ότι ο προφήτης του Ιεχωβά θα γιάτρευε τον Νεεμάν. Ο προφήτης Ελισαιέ ήταν απόλυτα σίγουρος ότι ο Ιεχωβά θα τον προστάτευε από έναν εχθρικό στρατό. Ο αρχιερέας Ιωδαέ έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του για να προστατέψει τον νεαρό Ιωάς από την κακιά γιαγιά του, τη Γοθολία. Ο βασιλιάς Εζεκίας ήταν βέβαιος ότι ο Ιεχωβά θα έσωζε την Ιερουσαλήμ, και δεν ενέδωσε στην ασσυριακή απειλή. Ο βασιλιάς Ιωσίας αφάνισε την ειδωλολατρία από τη χώρα, επισκεύασε τον ναό και επανέφερε το έθνος στην αληθινή λατρεία.