Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαθήματα από την Αγία Γραφή

Εισαγωγή στην Ενότητα 7

Εισαγωγή στην Ενότητα 7

Αυτή η ενότητα περιέχει τις ιστορίες της ζωής του βασιλιά Σαούλ και του βασιλιά Δαβίδ, καλύπτοντας μια περίοδο 80 περίπου ετών. Στην αρχή, ο Σαούλ ήταν ταπεινός και φοβόταν τον Θεό, αλλά μέσα σε λίγο καιρό άλλαξε και δεν ακολουθούσε την κατεύθυνση του Ιεχωβά. Ο Ιεχωβά τον απέρριψε και, αργότερα, έδωσε στον Σαμουήλ την οδηγία να χρίσει τον Δαβίδ ως τον επόμενο βασιλιά του Ισραήλ. Ο Σαούλ ζήλευε και προσπάθησε να σκοτώσει τον Δαβίδ πολλές φορές, αλλά ο Δαβίδ ποτέ δεν πήρε εκδίκηση. Ο γιος του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, ήξερε ότι ο Ιεχωβά είχε διαλέξει τον Δαβίδ, γι’ αυτό ήταν όσιος στον Δαβίδ. Αν και διέπραξε κάποιες σοβαρές αμαρτίες, ο Δαβίδ ποτέ δεν απέρριψε τη διαπαιδαγώγηση του Ιεχωβά. Αν είστε γονέας, βοηθήστε το παιδί σας να διακρίνει πόσο σημαντικό είναι να υποστηρίζουμε πάντα τις διευθετήσεις του Θεού.