Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαθήματα από την Αγία Γραφή

Εισαγωγή στην Ενότητα 6

Εισαγωγή στην Ενότητα 6

Όταν οι Ισραηλίτες έφτασαν τελικά στην Υποσχεμένη Γη, η σκηνή της μαρτυρίας έγινε το κέντρο της αληθινής λατρείας εκεί. Οι ιερείς δίδασκαν τον Νόμο και οι κριτές καθοδηγούσαν το έθνος. Αυτή η ενότητα δείχνει πόσο πολύ μπορούν να επηρεάσουν οι αποφάσεις και οι ενέργειες κάποιου τους άλλους. Κάθε Ισραηλίτης είχε προσωπική ευθύνη απέναντι στον Ιεχωβά και στον συνάνθρωπό του. Να τονίσετε την επιρροή που άσκησαν στον περίγυρό τους ή στους συμπατριώτες τους η Δεββώρα, η Ναομί, ο Ιησούς του Ναυή, η Άννα, η κόρη του Ιεφθάε και ο Σαμουήλ. Να τονίσετε επίσης ότι ακόμα και κάποιοι που δεν ήταν Ισραηλίτες, όπως η Ραάβ, η Ρουθ, η Ιαήλ και οι Γαβαωνίτες, αποφάσισαν να πάρουν το μέρος των Ισραηλιτών επειδή ήξεραν ότι ο Θεός ήταν μαζί τους.