Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαθήματα από την Αγία Γραφή

Εισαγωγή στην Ενότητα 3

Εισαγωγή στην Ενότητα 3

Τα χρόνια μετά τον Κατακλυσμό, η Γραφή αναφέρει πολύ λίγους ανθρώπους που υπηρετούσαν τον Ιεχωβά. Ένας από αυτούς ήταν ο Αβραάμ, που έγινε γνωστός ως φίλος του Ιεχωβά. Γιατί ονομάστηκε φίλος του Ιεχωβά; Αν είστε γονέας, βοηθήστε το παιδί σας να διακρίνει ότι ο Ιεχωβά ενδιαφέρεται για εκείνο προσωπικά και θέλει να το βοηθήσει. Σαν τον Αβραάμ και άλλους πιστούς άντρες, όπως ο Λωτ και ο Ιακώβ, έτσι και εμείς μπορούμε να ζητάμε ελεύθερα από τον Ιεχωβά να μας βοηθάει. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Ιεχωβά θα τηρεί κάθε υπόσχεσή του.