Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Μαθήματα από την Αγία Γραφή

Εισαγωγή στην Ενότητα 13

Εισαγωγή στην Ενότητα 13

Ο Ιησούς ήρθε στη γη ώστε να δώσει τη ζωή του για ατελείς ανθρώπους. Αν και πέθανε, νίκησε τον κόσμο. Ο Ιεχωβά ήταν όσιος στον Γιο του και του ξανάδωσε ζωή. Μέχρι τον θάνατό του, ο Ιησούς υπηρετούσε ταπεινά τους άλλους και τους συγχωρούσε όταν έκαναν λάθη. Μετά την ανάστασή του, ο Ιησούς εμφανίστηκε στους μαθητές του. Τους δίδαξε πώς να κάνουν το σημαντικό έργο που τους είχε αναθέσει. Αν είστε γονέας, βοηθήστε το παιδί σας να αντιληφθεί ότι και εμείς σήμερα συμμετέχουμε στο ίδιο έργο.