Αυτό το έντυπο δεν είναι προς πώληση. Παρέχεται ως μέρος ενός παγκόσμιου Βιβλικού εκπαιδευτικού έργου που υποστηρίζεται από προαιρετικές συνεισφορές.

Αν θέλετε να κάνετε μια συνεισφορά, παρακαλούμε επισκεφτείτε το www.jw.org/el.

Οι Γραφικές παραθέσεις είναι από τη Μετάφραση Νέου Κόσμου, μια απόδοση σε σύγχρονη γλώσσα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Εκτύπωση Νοέμβριος 2017

Lessons You Can Learn From the Bible

Greek (lfb-G)

© 2017

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

Εκδότες

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Wallkill, New York, U.S.A.

Χριστιανοί Μάρτυρες του Ιεχωβά Ελλάδας