Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Βιβλίο Έτους των Μαρτύρων του Ιεχωβά 2017

Ελβετία

Κήρυγμα και Διδασκαλία σε Όλη τη Γη

Κήρυγμα και Διδασκαλία σε Όλη τη Γη

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

  • ΧΩΡΕΣ 240

  • ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΜΕΝΩΝ 8.340.847

  • ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΟΥ ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΓΡΟΥ 1.983.763.754

  • ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 10.115.264