«Πολλοί . . . θα μισήσουν ο ένας τον άλλον. . . . Η αγάπη των περισσοτέρων θα ψυχρανθεί». (Ματθ. 24:10, 12) Σύμφωνα με αυτά τα προφητικά λόγια του Ιησού, η έλλειψη αγάπης θα χαρακτήριζε τους ανθρώπους που ζούσαν στα χρόνια πριν από την καταστροφή της Ιερουσαλήμ το 70 Κ.Χ. Σε αντίθεση, οι μαθητές του Χριστού θα αναγνωρίζονταν από την αγάπη που θα εκδήλωναν. (Ιωάν. 13:35) Πόσο πρέπει να ενθαρρύνθηκαν οι  Εβραίοι Χριστιανοί στην Ιερουσαλήμ διαβάζοντας τα λόγια του Παύλου, τα οποία αφενός επιβεβαίωναν την αδελφική τους αγάπη και αφετέρου τους παρότρυναν να συνεχίσουν να την εκδηλώνουν!

Σήμερα, πλησιάζει η καταστροφή ολόκληρου του παγκόσμιου συστήματος πραγμάτων του Σατανά. Όπως οι αδελφοί μας τον πρώτο αιώνα, έτσι και εμείς ζούμε ανάμεσα σε ανθρώπους που αγαπούν τα χρήματα, τις απολαύσεις και τον εαυτό τους, αλλά έχουν ελάχιστη αγάπη για τον Θεό ή τον πλησίον τους. (2 Τιμ. 3:1-4) Ωστόσο, η αδελφική αγάπη ανάμεσα στους Μάρτυρες του Ιεχωβά ανθίζει σε ολόκληρη τη γη. Είθε να δοξάζουμε τον Ιεχωβά, την προσωποποίηση της αγάπης, αφήνοντας την αδελφική μας αγάπη να παραμένει.