• Γραφεία Τμήματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά: 89

 • Αριθμός Χωρών που Έδωσαν Έκθεση: 240

 • Σύνολο Εκκλησιών: 118.016

 • Παρόντες στην Ανάμνηση Παγκόσμια: 19.862.783

 • Σε Όλο τον Κόσμο Έλαβαν από τα Εμβλήματα: 15.177

 • Ανώτατος Αριθμός Ευαγγελιζομένων της Βασιλείας: 8.220.105

 • Μ. Όρος Ευαγγελιζομένων που Κήρυτταν Κάθε Μήνα: 7.987.279

 • Ποσοστό Αύξησης σε Σχέση με το 2014: 1,5

 • Βαφτίστηκαν Συνολικά: 260.273

 • Μ. Όρος Βοηθητικών Σκαπανέων Κάθε Μήνα: 443.504

 • Μ. Όρος Σκαπανέων Κάθε Μήνα: 1.135.210

 • Σύνολο Ωρών που Δαπανήθηκαν στον Αγρό: 1.933.473.727

 • Μ. Όρος Οικιακών Γραφικών Μελετών Κάθε Μήνα: 9.708.968

Στη διάρκεια του υπηρεσιακού έτους 2015, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δαπάνησαν πάνω από 236 εκατομμύρια δολάρια για τη φροντίδα των ειδικών σκαπανέων, των ιεραποστόλων και των περιοδευόντων επισκόπων στους διορισμούς τους στην υπηρεσία αγρού. Παγκόσμια, ένα σύνολο από 26.011 χειροτονημένους διακόνους αποτελούν το προσωπικό στις εγκαταστάσεις των γραφείων τμήματος. Όλοι είναι μέλη της Παγκόσμιας Τάξης των Ειδικών Ολοχρόνιων Υπηρετών των Μαρτύρων του Ιεχωβά.