Πότε και γιατί πρέπει να φοράει μια Χριστιανή κάλυμμα στο κεφάλι σε συνάρτηση με τη λατρεία της; Ας εξετάσουμε τη θεόπνευστη ανάλυση αυτού του θέματος από τον απόστολο Παύλο. Ο Παύλος παρέχει την καθοδηγία που χρειαζόμαστε για να παίρνουμε σωστές αποφάσεις οι οποίες τιμούν τον Θεό. (1 Κορινθίους 11:3-16) Ο ίδιος αποκαλύπτει τρεις παράγοντες τους οποίους πρέπει να σταθμίζουμε: (1) τις δραστηριότητες που απαιτούν να φοράει μια γυναίκα τέτοιο κάλυμμα, (2) τις περιστάσεις στις οποίες πρέπει να το κάνει αυτό και (3) τα κίνητρα που έχει για να εφαρμόζει αυτόν τον κανόνα.

Οι δραστηριότητες. Ο Παύλος αναφέρει δύο: την προσευχή και την προφητεία. (Εδάφια 4, 5) Η προσευχή, βέβαια, είναι λατρευτικά λόγια που απευθύνουμε στον Ιεχωβά. Σήμερα, η προφητεία αντιστοιχεί σε οποιοδήποτε έργο Γραφικής διδασκαλίας κάνει ένας Χριστιανός διάκονος. Υπονοεί, όμως, ο Παύλος ότι μια γυναίκα πρέπει να καλύπτει το κεφάλι της οποτεδήποτε προσεύχεται ή διδάσκει τη Γραφική αλήθεια; Όχι. Η διαφορά έγκειται εξ ολοκλήρου στις περιστάσεις στις οποίες μια γυναίκα προσεύχεται ή διδάσκει.

Οι περιστάσεις. Τα λόγια του Παύλου υποδεικνύουν δύο είδη περιστάσεων, ή αλλιώς δύο τομείς δραστηριότητας—την οικογένεια  και την εκκλησία. Ο Παύλος λέει: «Η κεφαλή . . . της γυναίκας είναι ο άντρας . . . Κάθε γυναίκα που προσεύχεται ή προφητεύει με ακάλυπτο το κεφάλι της ντροπιάζει το κεφάλι της». (Εδάφια 3, 5) Στα πλαίσια της οικογενειακής διευθέτησης, ο σύζυγος της γυναίκας έχει οριστεί από τον Ιεχωβά ως κεφαλή της. Αν αυτή δεν αποδίδει την οφειλόμενη αναγνώριση στην εξουσία του συζύγου της, θα ντροπιάζει το σύζυγό της σε περίπτωση που χειρίζεται ευθύνες τις οποίες ο Ιεχωβά αναθέτει σε αυτόν. Για παράδειγμα, αν παραστεί ανάγκη να διεξαγάγει μια Γραφική μελέτη παρουσία του συζύγου της, θα αναγνωρίσει την εξουσία του φορώντας κάλυμμα στο κεφάλι. Θα το κάνει αυτό είτε εκείνος είναι βαφτισμένος είτε όχι, εφόσον εκείνος είναι η κεφαλή της οικογένειας. * Παρόμοια, αν χρειαστεί να προσευχηθεί ή να διδάξει παρουσία του ανήλικου βαφτισμένου γιου της, θα φορέσει κάλυμμα στο κεφάλι, όχι επειδή αυτός είναι η κεφαλή της οικογένειας, αλλά λόγω της εξουσίας η οποία χορηγείται στα βαφτισμένα άρρενα μέλη της Χριστιανικής εκκλησίας.

Ο Παύλος αναφέρεται στο περιβάλλον της εκκλησίας, λέγοντας: «Αν κανείς φαίνεται να λογομαχεί υποστηρίζοντας κάποιο άλλο έθιμο, εμείς δεν έχουμε άλλο, ούτε οι εκκλησίες του Θεού». (Εδάφιο 16) Στη Χριστιανική εκκλησία, η ηγεσία ανατίθεται σε βαφτισμένους άντρες. (1 Τιμόθεο 2:11-14· Εβραίους 13:17) Μόνο άντρες διορίζονται πρεσβύτεροι και διακονικοί υπηρέτες με τη θεόδοτη ευθύνη να φροντίζουν για το ποίμνιο του Θεού. (Πράξεις 20:28) Μερικές φορές, όμως, προκύπτουν καταστάσεις οι οποίες ίσως απαιτούν να χειριστεί κάποια Χριστιανή καθήκοντα που κανονικά εκτελεί ένας βαφτισμένος άρρενας με τα κατάλληλα προσόντα. Λόγου χάρη, ίσως χρειαστεί να διεξαγάγει μια συνάθροιση για υπηρεσία αγρού, επειδή δεν υπάρχει ή δεν είναι παρών κάποιος βαφτισμένος άντρας με τα κατάλληλα προσόντα. Ή μπορεί να διεξαγάγει μια διευθετημένη εκ των προτέρων οικιακή Γραφική μελέτη παρουσία κάποιου βαφτισμένου άρρενα. Επειδή τέτοιες δραστηριότητες στην πραγματικότητα αποτελούν προεκτάσεις του έργου διδασκαλίας της Χριστιανικής εκκλησίας, η Χριστιανή αυτή πρέπει να φοράει κάλυμμα στο κεφάλι ως αναγνώριση του ότι χειρίζεται καθήκοντα που κανονικά ανατίθενται σε άρρενες.

 Από την άλλη πλευρά, πολλές πτυχές της λατρείας δεν απαιτούν να φοράει μια αδελφή κάλυμμα στο κεφάλι. Για παράδειγμα, δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό όταν δίνει σχόλια στις Χριστιανικές συναθροίσεις, όταν συμμετέχει στη διακονία από πόρτα σε πόρτα με το σύζυγό της ή με άλλον βαφτισμένο άρρενα, ή όταν μελετάει ή προσεύχεται με τα αβάφτιστα παιδιά της. Βέβαια, μπορεί να εγερθούν άλλα ερωτήματα, και αν μια αδελφή δεν είναι βέβαιη για κάποιο ζήτημα, μπορεί να κάνει επιπρόσθετη έρευνα. * Αν εξακολουθεί να μην είναι βέβαιη και η συνείδησή της την υποκινεί να φορέσει κάλυμμα στο κεφάλι, δεν θα ήταν λάθος να το κάνει αυτό, όπως δείχνει η συνοδευτική εικόνα.

Τα κίνητρα. Στο εδάφιο 10, βρίσκουμε δύο λόγους για τους οποίους μια Χριστιανή θα πρέπει να εκπληρώνει αυτή την απαίτηση: «Πρέπει η γυναίκα να έχει ένα σημείο εξουσίας πάνω στο κεφάλι της, λόγω των αγγέλων». Κατ’ αρχάς, προσέξτε την έκφραση «σημείο εξουσίας». Το να φοράει μια γυναίκα κάλυμμα στο κεφάλι είναι ένας τρόπος να δείξει ότι αναγνωρίζει την εξουσία που έχει δώσει ο Ιεχωβά στους βαφτισμένους άντρες μέσα στην εκκλησία. Επομένως, έτσι εκφράζει την αγάπη της για τον Ιεχωβά Θεό και την οσιότητά της σε αυτόν. Ένας δεύτερος λόγος βρίσκεται στη φράση «λόγω των αγγέλων». Πώς επηρεάζει μια γυναίκα αυτά τα ισχυρά πνευματικά πλάσματα με το να φοράει κάλυμμα στο κεφάλι;

Οι άγγελοι θέλουν να βλέπουν τη θεϊκή εξουσία να αναγνωρίζεται σε όλη την οργάνωση του Ιεχωβά, στον ουρανό και στη γη. Ωφελούνται επίσης από τα παραδείγματα ατελών ανθρώπων σε αυτόν τον τομέα. Εξάλλου, πρέπει και οι ίδιοι να είναι υποτακτικοί στη διευθέτηση του Ιεχωβά—μια δοκιμή στην οποία αρκετοί άγγελοι απέτυχαν στο παρελθόν. (Ιούδα 6) Οι άγγελοι, λοιπόν, ίσως παρατηρούν περιπτώσεις όπου μια Χριστιανή  διαθέτει περισσότερη πείρα, γνώση και ευφυΐα από έναν βαφτισμένο άντρα στην εκκλησία. Ωστόσο, δείχνει πρόθυμα την υποταγή της στην εξουσία του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εν λόγω γυναίκα είναι χρισμένη Χριστιανή η οποία αργότερα θα γίνει συγκληρονόμος του Χριστού. Μια τέτοια γυναίκα τελικά θα υπηρετήσει σε θέση ακόμη υψηλότερη και από αυτήν που απολαμβάνουν οι άγγελοι και θα κυβερνήσει μαζί με τον Χριστό στον ουρανό. Τι θαυμάσιο παράδειγμα μπορούν να παρατηρούν οι άγγελοι τώρα! Πραγματικά, τι προνόμιο έχουν όλες οι αδελφές να εκδηλώνουν ταπεινή υπακοή μέσω της όσιας και υποτακτικής διαγωγής τους ενώπιον εκατομμυρίων πιστών αγγέλων!

^ παρ. 3 Μια Χριστιανή σύζυγος κανονικά δεν προσεύχεται μεγαλόφωνα παρουσία του ομόπιστου συζύγου της παρά μόνο σε ασυνήθιστες περιστάσεις, όπως αν εκείνος έχει χάσει τη φωνή του λόγω κάποιας ασθένειας.

^ παρ. 2 Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη Σκοπιά 15 Ιουλίου 2002, σελίδες 26, 27, και 15 Μαΐου 1977, σελίδες 297-300.