Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

«Κρατήστε τον Εαυτό σας στην Αγάπη του Θεού»

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Επίλυση Επαγγελματικών Διαφορών

Επίλυση Επαγγελματικών Διαφορών

Όπως έχει καταγραφεί στα εδάφια 1 Κορινθίους 6:1-8, ο απόστολος Παύλος αναφέρθηκε στις δίκες μεταξύ ομοπίστων. Εξέφρασε τη θλίψη του για το γεγονός ότι ορισμένοι Χριστιανοί στην Κόρινθο “τολμούσαν να πηγαίνουν στο δικαστήριο ενώπιον άδικων ανθρώπων”. (Εδάφιο 1) Ο Παύλος παρέθεσε σοβαρούς λόγους για τους οποίους οι Χριστιανοί δεν πρέπει να σέρνουν ο ένας τον άλλον στα κοσμικά δικαστήρια αλλά απεναντίας να λύνουν τυχόν διαφορές μέσα στα πλαίσια της εκκλησίας. Ας εξετάσουμε μερικούς λόγους για τους οποίους δόθηκε αυτή η θεόπνευστη συμβουλή και κατόπιν θα θίξουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται απαραιτήτως από αυτή την οδηγία.

Αν έχουμε μια επαγγελματική διαφορά με κάποιον ομόπιστό μας, πρέπει να επιδιώξουμε πρώτα από όλα να χειριστούμε το ζήτημα με τον τρόπο του Ιεχωβά, όχι με το δικό μας τρόπο. (Παροιμίες 14:12) Όπως έδειξε ο Ιησούς, το καλύτερο είναι να τακτοποιούμε μια διαφωνία γρήγορα προτού πάρει διαστάσεις. (Ματθαίος 5:23-26) Δυστυχώς, όμως, μερικοί Χριστιανοί γίνονται υπερβολικά φιλόνικοι, μέχρι του σημείου να καταφεύγουν στα κοσμικά δικαστήρια για να λύσουν τις διαφορές τους. Ο Παύλος είπε: «Σημαίνει ολοσχερή ήττα για εσάς το ότι έχετε δίκες ο ένας με τον άλλον». Γιατί; Ένας βασικός λόγος είναι ότι αυτού του είδους οι νομικές ενέργειες μπορεί κάλλιστα να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο καλό όνομα της εκκλησίας και στον Θεό τον οποίο λατρεύουμε. Γι’ αυτό, παίρνουμε στα σοβαρά το ερώτημα του Παύλου: «Γιατί δεν αφήνετε να σας αδικούν μάλλον;»Εδάφιο 7.

Ο Παύλος έκανε επίσης το συλλογισμό ότι ο Θεός έχει προσφέρει στην εκκλησία μια θαυμάσια διευθέτηση για την επίλυση πολλών διαφορών. Οι πρεσβύτεροι είναι Χριστιανοί οι οποίοι έχουν γίνει σοφοί μέσω γνώσης των Γραφικών αληθειών, και ο Παύλος λέει ότι αυτοί “μπορούν να κρίνουν μεταξύ αδελφών” όταν πρόκειται για «ζητήματα αυτής της ζωής». (Εδάφια 3-5) Ο Ιησούς έδειξε ότι οι διαφορές που αφορούν σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η συκοφαντία και η απάτη, πρέπει να λύνονται σύμφωνα με μια διαδικασία αποτελούμενη από τρία βήματα: Πρώτον, προσπάθεια να λυθεί το ζήτημα κατ’ ιδίαν μεταξύ των  εμπλεκομένων. Δεύτερον, αν το αρχικό βήμα αποτύχει, να παραστούν και ένας ή δύο μάρτυρες. Τρίτον, αν το προηγούμενο βήμα αποτύχει, να τεθεί το ζήτημα στην εκκλησία, την οποία εκπροσωπούν οι πρεσβύτεροι.Ματθαίος 18:15-17.

Βέβαια, οι Χριστιανοί πρεσβύτεροι δεν είναι απαραιτήτως δικηγόροι ή επιχειρηματίες και δεν χρειάζεται να ενεργούν σαν να ήταν. Δεν θέτουν τους όρους για την επίλυση επαγγελματικών διαφορών ανάμεσα σε αδελφούς. Αντίθετα, επιδιώκουν να βοηθήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εφαρμόσουν τις Γραφές και να συμφωνήσουν σε μια ειρηνική λύση. Σε περίπλοκες περιπτώσεις, ίσως επιθυμούν να συμβουλευτούν τον επίσκοπο περιοχής ή το γραφείο τμήματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Ωστόσο, κάποιες καταστάσεις δεν εμπίπτουν στην κατηγορία εκείνων που καλύπτονται από τη συμβουλή του Παύλου. Ποιες είναι μερικές από αυτές;

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αγωγή ίσως αποτελεί απλώς τυπική διαδικασία ή νομική αναγκαιότητα για την επίτευξη ανιδιοτελών και ειρηνικών στόχων. Λόγου χάρη, η αγωγή ίσως είναι η μόνη ενέργεια που μπορεί να γίνει για την έκδοση απόφασης διαζυγίου, για την ανάληψη της επιμέλειας ενός παιδιού, για τον καθορισμό του επιδόματος διατροφής, για την εξασφάλιση ασφαλιστικής αποζημίωσης, σε διαδικασίες πτώχευσης όταν κάποιος βρίσκεται στον κατάλογο των πιστωτών, καθώς και για την επικύρωση διαθηκών. Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις στις οποίες ένας αδελφός ίσως θεωρεί ότι είναι αναγκασμένος να κάνει ανταγωγή για να προστατευτεί όταν έχει κατατεθεί αγωγή εναντίον του. *

Αν τέτοιου είδους δικαστικές ενέργειες γίνονται χωρίς φιλόνικο πνεύμα, μπορεί να μην παραβιάζουν το πνεύμα της θεόπνευστης συμβουλής του Παύλου. * Εντούτοις, προτεραιότητα του Χριστιανού πρέπει να είναι ο αγιασμός του ονόματος του Ιεχωβά και η ειρήνη και η ενότητα της εκκλησίας. Οι ακόλουθοι του Χριστού χαρακτηρίζονται κατά πρώτο και κύριο λόγο από την αγάπη τους, και «η αγάπη . . . δεν ζητάει τα δικά της συμφέροντα».1 Κορινθίους 13:4, 5· Ιωάννης 13:34, 35.

^ παρ. 2 Σε σπάνιες περιπτώσεις, κάποιος Χριστιανός μπορεί να διαπράξει ένα σοβαρό αδίκημα σε βάρος κάποιου άλλου—όπως βιασμό, επίθεση, φόνο ή μεγάλη κλοπή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν θα ήταν αντιχριστιανικό να καταγγελθεί το ζήτημα στις αρχές, παρότι αυτό ίσως οδηγήσει σε δίκη ή ποινική δίωξη.

^ παρ. 3 Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τη Σκοπιά 15 Μαρτίου 1997, σελίδες 17-22, και 15 Οκτωβρίου 1991, σελίδες 25-28.

 

Μάθετε Περισσότερα

Η ΣΚΟΠΙΑ—ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τι Είδους Πνεύμα Δείχνετε Εσείς;

Πώς μπορούμε να προάγουμε ειρηνικές σχέσεις με τους άλλους; Διδαχτείτε από καλά και κακά παραδείγματα που αναφέρονται στην Αγία Γραφή.