Λόγω θρησκευτικών και προσωπικών πεποιθήσεων, πολλοί τάσσονται κατά της μετάγγισης αίματος και επιλέγουν εναλλακτικές λύσεις. Πώς έχει αντιμετωπίσει η ιατρική κοινότητα την πρόκληση που παρουσιάζει η θεραπεία ασθενών χωρίς την παραβίαση των δικαιωμάτων τους; Αυτό το βίντεο δείχνει τις εξειδικευμένες χειρουργικές μεθόδους, τα ιατρικά όργανα, αλλά και τα αμυντικά συστήματα του ίδιου του οργανισμού, που έχουν βοηθήσει τους γιατρούς να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση με επιτυχία.