Προτού διασχίσουν οι Ισραηλίτες τον ποταμό Ιορδάνη, αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που απειλεί με ύπουλο τρόπο την ακεραιότητά τους. Η συναναστροφή μερικών με τους Μωαβίτες της γύρω περιοχής τούς οδηγεί σε πειρασμό και τελικά σε αδικοπραγία. Οι πράξεις και η στάση εκείνων των Ισραηλιτών θέτουν για εμάς σήμερα παράδειγμα προς αποφυγή.