Ένα τεράστιο έργο περίμενε τους Σπουδαστές της Γραφής καθώς άρχισαν να εκτελούν την εντολή του Ιησού: «Κάντε μαθητές από όλα τα έθνη». Οι ενάντιοι θα ήταν πολλοί. Η κατανόησή τους γύρω από τις Γραφές θα συνέχιζε να αυξάνει. Και η πίστη τους θα εξαγνιζόταν. Δείτε στο δεύτερο μέρος αυτής της σειράς πώς καθοδηγεί ο Ιεχωβά το λαό του από το 1922 ως σήμερα.