Η οδοιπορία του Ισραήλ στην έρημο είχε τελειώσει. Η Υποσχεμένη Γη την οποία περίμεναν τόσον καιρό βρισκόταν μπροστά τους. Θα υπάκουαν οι Ισραηλίτες υπό την ηγεσία του Ιησού του Ναυή απόλυτα στον Ιεχωβά και θα έβλεπαν την εκπλήρωση των υποσχέσεών Του; Δείτε πώς αυτή η αφήγηση μπορεί να ενισχύσει την πεποίθησή σας στην εκπλήρωση του Λόγου του Θεού στις μέρες μας!