Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι οργανωμένοι για να μεταδίδουν τα καλά νέα πάνω από 100 χρόνια τώρα. Κηρύττουν σε 200 και πλέον χώρες και σε εκατοντάδες γλώσσες. Γιατί είναι αναγκαίο αυτό το έργο και πώς επιτελείται σε παγκόσμια κλίμακα; Το βίντεο σας δίνει τις απαντήσεις παρουσιάζοντας μια συνοπτική εικόνα των δραστηριοτήτων μας σε όλο τον κόσμο.