Πριν από 2.000 περίπου χρόνια, οι Χριστιανοί έλαβαν την εντολή να “αγαπούν ολόκληρη την αδελφότητα”. Τηρούν αυτή την εντολή οι Μάρτυρες του Ιεχωβά; Δείτε στο βίντεο τρεις τομείς στους οποίους η αδελφότητά μας αποδεικνύει την αγάπη της έμπρακτα: 1) το έργο κηρύγματος, 2) τη βοήθεια ατόμων που έχουν ανάγκη και 3) τις συνάξεις στις οποίες αποδίδουμε λατρεία στον Ιεχωβά Θεό.