Καθώς οι Ισραηλίτες διασχίζουν την έρημο, προκύπτει μια δοκιμασία της οσιότητάς τους. Θα ακολουθήσουν τον Μωυσή παραμένοντας πιστοί στον Θεό ή θα ακολουθήσουν τον στασιαστή Κορέ; Τι απόφαση θα πάρουν οι γιοι του Κορέ; Η κατάληξη της ιστορίας βοηθάει τον καθένα μας να εξετάσει τη δική του στάση απέναντι στην εξουσία του Ιεχωβά.