Τι πείθει εσάς ότι ο Θεός έκανε τον Ιησού και Κύριο και Χριστό; Θυμηθείτε τις εντυπωσιακές αποδείξεις.