Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Εφαρμογή Γραφικών Αρχών

Γίνετε Σοφοί Ακούγοντας Συμβουλή

Γίνετε Σοφοί Ακούγοντας Συμβουλή

Αν και ο πρεσβύτερος που δίνει τη συμβουλή είναι νέος, ο Μπιονγκ Σου παροτρύνεται να δώσει προσοχή στη Γραφική συμβουλή, αναγνωρίζοντας ότι η αληθινή πηγή της είναι ο Ιεχωβά.