Σε αυτή τη δραματοποιημένη παρουσίαση, ο Ακίλ χάνει την επαφή με τους φίλους του. Παρ’ όλα αυτά, η αφήγηση για τον Δαβίδ και τον Ιωνάθαν τον βοηθάει να βρει έναν φίλο εκεί όπου δεν το περιμένει.