Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

«Ελπίζουμε για Αυτό που Δεν Βλέπουμε»

«Ελπίζουμε για Αυτό που Δεν Βλέπουμε»

«Ελπίζουμε για Αυτό που Δεν Βλέπουμε»

Ο Ιώβ των αρχαίων χρόνων αντιμετώπισε δοκιμασίες της ακεραιότητάς του οι οποίες περιλάμβαναν μια σειρά από τραγικά γεγονότα. Δείτε τη ζωή της οικογένειας Μπάνιστερ καθώς βιώνουν παρόμοιες δοκιμασίες της ακεραιότητάς τους σε ένα σύγχρονο σκηνικό. Στο τέλος, τι τους βοήθησε να ξαναβρούν την ισορροπία τους;