Περιγραφή του βιβλίου του Ωσηέ, μιας προφητικής αφήγησης που τονίζει το έλεος του Θεού προς τους μετανοημένους αμαρτωλούς.