Μια περιγραφή της προφητείας του Ζαχαρία, η οποία αναφέρει λεπτομέρειες για την έλευση, την προδοσία και τον θάνατο του Μεσσία.