Το Άσμα Ασμάτων περιγράφει μια ιστορία αληθινής αγάπης και αφοσίωσης.