Δείτε τον Εζεκία να ξεπερνάει πιέσεις που δέχεται από όλες τις πλευρές και να παίρνει αποφάσεις με βάση την πίστη και την οσιότητα, θέτοντας αξιομίμητο παράδειγμα για όλο το έθνος του και όλους όσους υπηρετούν τον Ιεχωβά σήμερα.