Καθώς αναλογιζόμαστε τα 100 χρόνια διακυβέρνησης της Βασιλείας, τι βλέπουμε να έχει επιτελεστεί;