Ποια λόγια; Σε τίνος την καρδιά πρέπει να είναι; Παρακολουθήστε πώς οι απαντήσεις βοηθούν έναν πατέρα που αγωνίζεται να σώσει την οικογένειά του.