Η Ιρέν πίστευε ότι οι ομοιότητες που υπάρχουν στην ανατομία διαφόρων οργανισμών υποστήριζαν τη θεωρία της εξέλιξης. Ωστόσο, η δουλειά της, η οποία αφορά τα προσθετικά πόδια, την υποκίνησε να αμφισβητήσει τις πεποιθήσεις της.