Αν μαθαίναμε πώς βρεθήκαμε εδώ, θα μας βοηθούσε αυτό να εξηγήσουμε γιατί είμαστε εδώ; Αυτό το βίντεο παρουσιάζει το ειδικό βιβλιάριο Δημιουργήθηκε η Ζωή;