• 1

  • Ο Ιωνάς προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ιεχωβά (1-3)

  • Ο Ιεχωβά προκαλεί φοβερή τρικυμία (4-6)

  • Ο Ιωνάς είναι η αιτία της συμφοράς (7-13)

  • Ρίχνουν τον Ιωνά στην τρικυμισμένη θάλασσα (14-16)

  • Ένα τεράστιο ψάρι καταπίνει τον Ιωνά (17)

 • 2

  • Η προσευχή του Ιωνά από τα σωθικά του ψαριού (1-9)

  •  Το ψάρι εξέμεσε τον Ιωνά στη στεριά (10)

 • 3

  • Ο Ιωνάς υπακούει στον Θεό και πηγαίνει στη Νινευή (1-4)

  • Οι Νινευίτες μετανοούν όταν ακούν το άγγελμα του Ιωνά (5-9)

  • Ο Θεός αποφασίζει να μην καταστρέψει τη Νινευή (10)

 • 4

  • Ο Ιωνάς θυμώνει και θέλει να πεθάνει (1-3)

  • Ο Ιεχωβά διδάσκει το έλεος στον Ιωνά (4-11)

   • «Δικαιολογημένα θύμωσες τόσο πολύ;» (4)

   • Δίδαγμα από μια νεροκολοκυθιά (6-10)