• 1

  • Το συμπόσιο του βασιλιά Ασσουήρη στα Σούσα (1-9)

  • Η βασίλισσα Αστίν αρνείται να υπακούσει (10-12)

  • Ο βασιλιάς συμβουλεύεται τους σοφούς του (13-20)

  • Στέλνεται το διάταγμα του βασιλιά (21, 22)

 • 2

  • Έρευνα για καινούρια βασίλισσα (1-14)

  • Η Εσθήρ γίνεται βασίλισσα (15-20)

  • Ο Μαροδοχαίος ξεσκεπάζει συνωμοσία (21-23)

 • 3

  • Ο βασιλιάς εξυψώνει τον Αμάν (1-4)

  • Ο Αμάν σχεδιάζει την εξόντωση των Ιουδαίων (5-15)

 •   4

  • Ο Μαροδοχαίος πενθεί (1-5)

  • Ο Μαροδοχαίος ζητάει από την Εσθήρ να μεσολαβήσει (6-17)

 • 5

  • Η Εσθήρ εμφανίζεται ενώπιον του βασιλιά (1-8)

  • Ο θυμός και η αλαζονεία του Αμάν (9-14)

 • 6

  • Ο βασιλιάς τιμάει τον Μαροδοχαίο (1-14)

 • 7

  • Η Εσθήρ εκθέτει τον Αμάν (1-6α)

  • Κρεμούν τον Αμάν στο ξύλο που έφτιαξε (6β-10)

 • 8

  • Προαγωγή του Μαροδοχαίου (1, 2)

  • Η Εσθήρ ικετεύει τον βασιλιά (3-6)

  • Το αντιδιάταγμα του βασιλιά (7-14)

  • Ανακούφιση και χαρά για τους Ιουδαίους (15-17)

 • 9

  • Θρίαμβος των Ιουδαίων (1-19)

  • Θεσπίζεται η Γιορτή των Πουρίμ (20-32)

 • 10

  • Το μεγαλείο του Μαροδοχαίου (1-3)