• Η ΣΟΥΛΑΜΙΤΙΣΣΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ (1:1–3:5)

  • 1

   • Άσμα ασμάτων (1)

   • Η κοπέλα (2-7)

   • Οι κόρες της Ιερουσαλήμ (8)

   • Ο βασιλιάς (9-11)

    • «Θα σου φτιάξουμε χρυσά κοσμήματα» (11)

   • Η κοπέλα (12-14)

    • “Ο καλός μου είναι σαν αρωματικό σακουλάκι με σμύρνα” (13)

   • Ο βοσκός (15)

    • «Τι όμορφη που είσαι, αγαπημένη μου!»

   • Η κοπέλα (16, 17)

    • “Τι όμορφος που είσαι, αγαπημένε μου!” (16)

  • 2

   • Η κοπέλα (1)

    • «Εγώ δεν είμαι παρά ένα σαφράνι»

   • Ο βοσκός (2)

    • “Η αγαπημένη μου είναι σαν κρίνο”

   • Η κοπέλα (3-14)

    • “Μην ξεσηκώσετε την αγάπη ώσπου να το θελήσει” (7)

    • Τα λόγια του βοσκού (10β-14)

     • «Ομορφιά μου, έλα μαζί μου» (10β, 13)

   • Τα αδέλφια της κοπέλας (15)

    • «Πιάστε μας τις αλεπούδες»

   • Η κοπέλα (16, 17)

    • «Ο αγαπημένος μου είναι δικός μου και εγώ είμαι δική του» (16)

  • 3

   • Η κοπέλα (1-5)

    • “Τη νύχτα αναζήτησα εκείνον που αγαπώ” (1)

 • Η ΣΟΥΛΑΜΙΤΙΣΣΑ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (3:6–8:4)

  • 3

   • Οι κόρες της Σιών (6-11)

    • Περιγραφή της πομπής του Σολομώντα

  • 4

   • Ο βοσκός (1-5)

    • «Τι όμορφη που είσαι, αγαπημένη μου!» (1)

   • Η κοπέλα (6)

   • Ο βοσκός (7-16α)

    • “Μου έκλεψες την καρδιά, νύφη μου” (9)

   • Η κοπέλα (16β)

  • 5

   • Ο βοσκός ()

   • Οι γυναίκες της Ιερουσαλήμ ()

    • “Μεθύστε με αγάπη!”

   • Η κοπέλα (2-8)

    • Αφηγείται το όνειρό της

   • Οι κόρες της Ιερουσαλήμ (9)

    • «Τι παραπάνω έχει ο καλός σου από κάθε άλλον αγαπημένο;»

   • Η κοπέλα (10-16)

    • «Ξεχωρίζει ανάμεσα σε δέκα χιλιάδες» (10)

  • 6

   • Οι κόρες της Ιερουσαλήμ (1)

   • Η κοπέλα (2, 3)

    • «Εγώ είμαι του αγαπημένου μου, και ο αγαπημένος μου είναι δικός μου» (3)

   • Ο βασιλιάς (4-10)

    • «Είσαι όμορφη σαν τη Θερσά» (4)

    • Τα λόγια των γυναικών (10)

   • Η κοπέλα (11, 12)

   • Ο βασιλιάς (και άλλοι) (13α)

   • Η κοπέλα (13β)

   • Ο βασιλιάς (και άλλοι) (13γ)

  • 7

   • Ο βασιλιάς (1-9α)

    • «Πόσο ευχάριστη είσαι, κοπέλα αγαπημένη» (6)

   • Η κοπέλα (9β-13)

    • «Εγώ είμαι του αγαπημένου μου, και εκείνος ποθεί εμένα» (10)

  • 8

   • Η κοπέλα (1-4)

    • «Μακάρι να ήσουν σαν αδελφός μου» (1)

 • Η ΣΟΥΛΑΜΙΤΙΣΣΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ (8:5-14)

  • 8

   • Τα αδέλφια της κοπέλας ()

    • “Ποια είναι αυτή που γέρνει πάνω στον αγαπημένο της;”

   •  Η κοπέλα (5β-7)

    • «Η αγάπη είναι ισχυρή όπως ο θάνατος» (6)

   • Τα αδέλφια της κοπέλας (8, 9)

    • «Αν είναι τείχος, . . . αν όμως είναι πόρτα, . . .» (9)

   • Η κοπέλα (10-12)

    • «Εγώ είμαι τείχος» (10)

   • Ο βοσκός (13)

    • “Ας ακούσω τη φωνή σου”

   • Η κοπέλα (14)

    • «Γίνε γοργοπόδαρος σαν γαζέλα»