Έσδρας 1:1-11

  • Το διάταγμα του βασιλιά Κύρου για την ανοικοδόμηση του ναού (1-4)

  • Προετοιμασίες για την επιστροφή των εξορίστων από τη Βαβυλώνα (5-11)

1  Το πρώτο έτος του βασιλιά Κύρου+ της Περσίας—για να εκπληρωθεί ο λόγος του Ιεχωβά που ειπώθηκε από τον Ιερεμία+—ο Ιεχωβά υποκίνησε το πνεύμα του βασιλιά Κύρου της Περσίας, ώστε εκείνος έκανε μια αναγγελία σε όλο το βασίλειό του, διατυπώνοντάς την και γραπτώς,+ η οποία έλεγε:  «Αυτό λέει ο βασιλιάς Κύρος της Περσίας: “Ο Ιεχωβά, ο Θεός των ουρανών, μου έδωσε όλα τα βασίλεια της γης+ και με διόρισε να του χτίσω οίκο στην Ιερουσαλήμ,+ η οποία βρίσκεται στον Ιούδα.  Όποιος από εσάς ανήκει στον λαό του, είθε ο Θεός του να είναι μαζί του, και ας ανεβεί στην Ιερουσαλήμ, που βρίσκεται στον Ιούδα, και ας ανοικοδομήσει τον οίκο του Ιεχωβά, του Θεού του Ισραήλ—αυτός είναι ο αληθινός Θεός—ο οίκος του οποίου βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ.*  Και εκείνον που κατοικεί σε οποιονδήποτε τόπο ως ξένος,+ ας τον βοηθήσουν οι γείτονές του* δίνοντάς του ασήμι και χρυσάφι, αγαθά και ζώα, καθώς και εθελοντική προσφορά για τον οίκο του αληθινού Θεού,+ ο οποίος βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ”».  Τότε οι κεφαλές των πατρικών οίκων του Ιούδα και του Βενιαμίν και οι ιερείς και οι Λευίτες—ο καθένας του οποίου το πνεύμα είχε υποκινήσει ο αληθινός Θεός—ετοιμάστηκαν να ανεβούν και να ανοικοδομήσουν τον οίκο του Ιεχωβά, ο οποίος βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ.  Και όλοι οι γύρω τους τούς υποστήριξαν δίνοντάς τους* ασημένια και χρυσά σκεύη, αγαθά, ζώα και πολύτιμα πράγματα, καθώς και όλες τις εθελοντικές προσφορές.  Επίσης, ο βασιλιάς Κύρος έβγαλε τα σκεύη του οίκου του Ιεχωβά, τα οποία είχε πάρει από την Ιερουσαλήμ ο Ναβουχοδονόσορ και τα είχε βάλει στον οίκο του θεού του.+  Ο βασιλιάς Κύρος της Περσίας ανέθεσε στον Μιθρεδάθ τον θησαυροφύλακα να τα βγάλει και να τα καταμετρήσει ώστε να παραδοθούν στον Σασαβασσάρ,*+ τον αρχηγό του Ιούδα.  Καταμετρήθηκαν λοιπόν τα εξής: 30 χρυσά σκεύη σε σχήμα καλαθιού, 1.000 ασημένια σκεύη σε σχήμα καλαθιού, 29 εφεδρικά σκεύη, 10  30 μικρές χρυσές κούπες, 410 μικρές ασημένιες κούπες, 1.000 άλλα σκεύη. 11  Όλα τα χρυσά και τα ασημένια σκεύη ήταν 5.400. Όλα αυτά τα ανέβασε ο Σασαβασσάρ όταν οι εξόριστοι+ βγήκαν από τη Βαβυλώνα για να πάνε στην Ιερουσαλήμ.

Υποσημειώσεις

Ή πιθανώς «ο οποίος βρίσκεται στην Ιερουσαλήμ».
Κυριολεκτικά «οι άντρες του τόπου του».
Κυριολεκτικά «ενίσχυσαν τα χέρια τους με».
Πιθανώς ο Ζοροβάβελ των εδ. Εσδ 2:2· 3:8.