Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η Αγία Γραφή στο Διαδίκτυο

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ—ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

2 Βασιλέων 13:1-25

13  Το εικοστό τρίτο έτος του Ιωάς,+ του γιου του Οχοζία,+ βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ ο Ιωάχαζ,+ ο γιος του Ιηού,+ στη Σαμάρεια, επί δεκαεφτά χρόνια.  Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά+ και περπάτησε ακολουθώντας την αμαρτία του Ιεροβοάμ,+ του γιου του Ναβάτ, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ Δεν απομακρύνθηκε από αυτήν.  Και άναψε ο θυμός του Ιεχωβά+ εναντίον του Ισραήλ, ώστε τους έδωσε στο χέρι του Αζαήλ,+ του βασιλιά της Συρίας, και στο χέρι του Βεν‐αδάδ,+ του γιου του Αζαήλ, όλες τις ημέρες τους.  Αργότερα ο Ιωάχαζ απάλυνε+ το πρόσωπο του Ιεχωβά και ο Ιεχωβά τον άκουσε·+ διότι είχε δει την καταδυνάστευση του Ισραήλ,+ επειδή ο βασιλιάς της Συρίας τον καταδυνάστευε.+  Έδωσε, λοιπόν, ο Ιεχωβά στον Ισραήλ έναν σωτήρα,+ και έτσι ελευθερώθηκαν από το χέρι της Συρίας και εξακολούθησαν οι γιοι του Ισραήλ να κατοικούν στα σπίτια τους όπως παλιότερα.+  (Ωστόσο, δεν απομακρύνθηκαν από την αμαρτία του οίκου του Ιεροβοάμ, με την οποία έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ Σύμφωνα με αυτήν περπάτησε αυτός·+ και μάλιστα ο ιερός στύλος+ ήταν στημένος στη Σαμάρεια.)  Διότι εκείνος δεν είχε αφήσει στον Ιωάχαζ λαό εκτός από πενήντα ιππείς και δέκα άρματα και δέκα χιλιάδες πεζούς·+ επειδή τους είχε εξολοθρεύσει ο βασιλιάς της Συρίας+ για να τους κάνει σαν το χώμα στο αλώνι.+  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ιωάχαζ και όλα όσα έκανε και την κραταιότητά του, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ;  Τελικά ο Ιωάχαζ πλάγιασε με τους προπάτορές του και τον έθαψαν στη Σαμάρεια·+ και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Ιωάς+ ο γιος του. 10  Το τριακοστό έβδομο έτος του Ιωάς, του βασιλιά του Ιούδα, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ ο Ιωάς,+ ο γιος του Ιωάχαζ, στη Σαμάρεια, επί δεκαέξι χρόνια. 11  Και έπραξε το κακό στα μάτια του Ιεχωβά.+ Δεν απομακρύνθηκε από καμιά από τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, του γιου του Ναβάτ, με τις οποίες έκανε τον Ισραήλ να αμαρτήσει.+ Σύμφωνα με αυτές περπάτησε. 12  Όσο για τις υπόλοιπες υποθέσεις του Ιωάς και όλα όσα έκανε και την κραταιότητά του και πώς πολέμησε+ εναντίον του Αμαζία, του βασιλιά του Ιούδα, δεν είναι γραμμένα αυτά στο βιβλίο+ των υποθέσεων των ημερών των βασιλιάδων του Ισραήλ; 13  Τελικά ο Ιωάς πλάγιασε με τους προπάτορές του, και στο θρόνο του κάθησε ο Ιεροβοάμ.+ Ο δε Ιωάς θάφτηκε στη Σαμάρεια με τους βασιλιάδες του Ισραήλ.+ 14  Όσο για τον Ελισαιέ,+ αυτός είχε αρρωστήσει από την αρρώστια από την οποία επρόκειτο να πεθάνει.+ Κατέβηκε, λοιπόν, σε αυτόν ο Ιωάς, ο βασιλιάς του Ισραήλ, και άρχισε να κλαίει από πάνω του και να λέει: «Πατέρα μου,+ πατέρα μου, το πολεμικό άρμα του Ισραήλ και οι ιππείς του!»+ 15  Τότε ο Ελισαιέ τού είπε: «Πάρε τόξο και βέλη». Και εκείνος πήρε τόξο και βέλη. 16  Στη συνέχεια είπε στο βασιλιά του Ισραήλ: «Βάλε το χέρι σου στο τόξο». Και αφού έβαλε το χέρι του σε αυτό, ο Ελισαιέ έθεσε τα χέρια του πάνω στα χέρια+ του βασιλιά. 17  Κατόπιν είπε: «Άνοιξε το παράθυρο προς την ανατολή». Και το άνοιξε. Τελικά ο Ελισαιέ είπε: «Τόξευσε!» Και τόξευσε. Τότε του είπε: «Το βέλος της σωτηρίας του Ιεχωβά, ναι, το βέλος της σωτηρίας+ εναντίον της Συρίας! Και θα χτυπήσεις τη Συρία στην Αφέκ+ μέχρι να αποτελειωθεί». 18  Έπειτα είπε: «Πάρε τα βέλη». Και τα πήρε. Κατόπιν είπε στο βασιλιά του Ισραήλ: «Χτύπησε τη γη». Και χτύπησε τρεις φορές και σταμάτησε.+ 19  Τότε ο άνθρωπος του αληθινού Θεού+ αγανάκτησε με αυτόν· γι’ αυτό και είπε: «Έπρεπε να χτυπήσεις πέντε ή έξι φορές! Τότε σίγουρα θα χτυπούσες τη Συρία μέχρι να αποτελειωθεί· τώρα όμως τρεις φορές θα χτυπήσεις τη Συρία».+ 20  Ύστερα πέθανε ο Ελισαιέ και τον έθαψαν.+ Και ληστρικές ομάδες+ Μωαβιτών+ εισέβαλλαν τακτικά στη χώρα, όποτε έμπαινε ο χρόνος. 21  Και καθώς έθαβαν έναν άνθρωπο, είδαν τη ληστρική ομάδα. Αμέσως έριξαν τον άνθρωπο μέσα στον τάφο του Ελισαιέ και έφυγαν. Και μόλις ο άνθρωπος άγγιξε τα κόκαλα του Ελισαιέ, ήρθε στη ζωή+ και στάθηκε στα πόδια του.+ 22  Ο δε Αζαήλ,+ ο βασιλιάς της Συρίας, καταδυνάστευε+ τον Ισραήλ όλες τις ημέρες του Ιωάχαζ. 23  Ωστόσο, ο Ιεχωβά τούς έδειξε εύνοια+ και τους ελέησε+ και στράφηκε προς αυτούς για χάρη της διαθήκης+ που είχε κάνει με τον Αβραάμ,+ τον Ισαάκ+ και τον Ιακώβ·+ και δεν θέλησε να τους καταστρέψει,+ και δεν τους απέρριψε από το πρόσωπό του μέχρι τώρα. 24  Τελικά ο Αζαήλ, ο βασιλιάς της Συρίας, πέθανε· και στη θέση του άρχισε να βασιλεύει ο Βεν‐αδάδ ο γιος του. 25  Και ο Ιωάς, ο γιος του Ιωάχαζ, ξαναπήρε από το χέρι του Βεν‐αδάδ, του γιου του Αζαήλ, τις πόλεις που είχε πάρει αυτός από το χέρι του Ιωάχαζ του πατέρα του με πόλεμο. Τρεις φορές τον χτύπησε ο Ιωάς, και πήρε πίσω τις πόλεις του Ισραήλ.+

Υποσημειώσεις