Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η Αγία Γραφή στο Διαδίκτυο | Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ—ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1 Χρονικών 3:1-24

3  Και αυτοί ήταν οι γιοι του Δαβίδ+ που γεννήθηκαν σε αυτόν στη Χεβρών:+ πρωτότοκος ο Αμνών,+ από την Αχινοάμ+ την Ιεζραελίτισσα,+ δεύτερος ο Δανιήλ, από την Αβιγαία+ την Καρμηλίτισσα,+  τρίτος ο Αβεσσαλώμ,+ ο γιος της Μααχά,+ της κόρης του Θαλμαΐ,+ του βασιλιά της Γεσούρ,+ τέταρτος ο Αδωνίας,+ ο γιος της Αγγίθ,+  πέμπτος ο Σεφατίας, από την Αβιτάλ,+ έκτος ο Ιθραάμ, από την Αιγλά+ τη σύζυγό του.  Έξι γεννήθηκαν σε αυτόν στη Χεβρών· και βασίλεψε εκεί εφτά χρόνια και έξι μήνες, στη δε Ιερουσαλήμ βασίλεψε τριάντα τρία χρόνια.+  Και γεννήθηκαν σε αυτόν στην Ιερουσαλήμ οι εξής:+ ο Σιμεά+ και ο Σωβάβ+ και ο Νάθαν+ και ο Σολομών+—τέσσερις από τη Βηθ-σαβεέ,+ την κόρη του Αμμιήλ+  και ο Ιεβάρ+ και ο Ελισαμά+ και ο Ελιφελέτ,+  και ο Νωγά και ο Νεφέγ και ο Ιαφιά,+  και ο Ελισαμά+ και ο Ελιαδά και ο Ελιφελέτ,+ εννιά·  αυτοί ήταν όλοι οι γιοι του Δαβίδ εκτός από τους γιους των παλλακίδων και τη Θάμαρ+ την αδελφή τους. 10  Και ο γιος του Σολομώντα ήταν ο Ροβοάμ,+ γιος εκείνου ο Αβιά,+ γιος εκείνου ο Ασά,+ γιος εκείνου ο Ιωσαφάτ,+ 11  γιος εκείνου ο Ιωράμ,+ γιος εκείνου ο Οχοζίας,+ γιος εκείνου ο Ιωάς,+ 12  γιος εκείνου ο Αμαζίας,+ γιος εκείνου ο Αζαρίας,+ γιος εκείνου ο Ιωθάμ,+ 13  γιος εκείνου ο Άχαζ,+ γιος εκείνου ο Εζεκίας,+ γιος εκείνου ο Μανασσής,+ 14  γιος εκείνου ο Αμών,+ γιος εκείνου ο Ιωσίας.+ 15  Και οι γιοι του Ιωσία ήταν: πρωτότοκος ο Ιωανάν, δεύτερος ο Ιωακείμ,+ τρίτος ο Σεδεκίας,+ τέταρτος ο Σαλλούμ. 16  Και οι γιοι του Ιωακείμ ήταν ο Ιεχονίας+ ο γιος του, ο Σεδεκίας ο γιος εκείνου. 17  Και οι γιοι του Ιεχονία ως αιχμαλώτου ήταν ο Σαλαθιήλ+ ο γιος του 18  και ο Μαλχιράμ και ο Φεδαΐας και ο Σενασσάρ, ο Ιεκαμίας, ο Ωσαμά και ο Νεδαβίας. 19  Και οι γιοι του Φεδαΐα ήταν ο Ζοροβάβελ+ και ο Σιμεΐ· και οι γιοι του Ζοροβάβελ ήταν ο Μεσουλλάμ και ο Ανανίας (και η Σελομίθ ήταν αδελφή τους)· 20  και ο Ασουβά και ο Οήλ και ο Βερεχίας και ο Ασαδίας, ο Ιουσάβ-εσέδ, πέντε. 21  Και οι γιοι του Ανανία ήταν ο Φελατίας+ και ο Ιεσαΐας· οι γιοι του Ιεσαΐα, ο Ρεφαΐας· οι γιοι του Ρεφαΐα, ο Αρνάν· οι γιοι του Αρνάν, ο Αβδιού· οι γιοι του Αβδιού, ο Σεχανίας· 22  και οι γιοι του Σεχανία, ο Σεμαΐας· και οι γιοι του Σεμαΐα, ο Χαττούς και ο Ιγάλ και ο Βαρίας και ο Νεαρίας και ο Σαφάτ, έξι. 23  Και οι γιοι του Νεαρία ήταν ο Ελιωηναΐ και ο Ιζκίας και ο Αζρικάμ, τρεις. 24  Και οι γιοι του Ελιωηναΐ ήταν ο Ωδαβίας και ο Ελιασίβ και ο Φελαΐας και ο Ακκούβ και ο Ιωανάν και ο Δελαΐας και ο Ανανεί, εφτά.

Υποσημειώσεις