Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η Αγία Γραφή στο Διαδίκτυο | Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ—ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1 Χρονικών 25:1-31

25  Επιπρόσθετα, ο Δαβίδ και οι αρχηγοί+ των ομάδων υπηρεσίας+ ξεχώρισαν για την υπηρεσία μερικούς από τους γιους του Ασάφ, του Αιμάν+ και του Ιεδουθούν,+ αυτούς που προφήτευαν με άρπες,+ με έγχορδα+ και με κύμβαλα.+ Και από ανάμεσά τους ορίστηκαν οι υπεύθυνοι άντρες για την υπηρεσία τους.  Από τους γιους του Ασάφ, ο Ζακχούρ και ο Ιωσήφ+ και ο Νεθανίας και ο Ασαρηλά,+ οι γιοι του Ασάφ οι οποίοι ήταν υπό την επιστασία του Ασάφ,+ αυτού που προφήτευε υπό την επιστασία του βασιλιά.  Από τον Ιεδουθούν:+ οι γιοι του Ιεδουθούν, ο Γεδαλίας+ και ο Σερί+ και ο Ιεσαΐας,+ και ο Σιμεΐ, ο Ασαβίας και ο Ματτιθίας,+ έξι, υπό την επιστασία του πατέρα τους του Ιεδουθούν, ο οποίος προφήτευε με άρπα για να αποδίδει ευχαριστίες και να αινεί τον Ιεχωβά.+  Από τον Αιμάν:+ οι γιοι του Αιμάν, ο Βουκκίας,+ ο Ματτανίας,+ ο Οζιήλ,+ ο Σεβουήλ και ο Ιεριμώθ, ο Ανανίας,+ ο Ανανί, ο Ελιαθά,+ ο Γιδδαλθί+ και ο Ρωμαμθί-εζέρ,+ ο Ιωσβεκασά,+ ο Μαλλωθί,+ ο Ωθίρ,+ ο Μαχαζιώθ.  Όλοι αυτοί ήταν γιοι του Αιμάν, οραματιστή+ του βασιλιά όσον αφορά τα πράγματα του αληθινού Θεού, για να υψώνεται το κέρας του· και ο αληθινός Θεός έδωσε στον Αιμάν δεκατέσσερις γιους και τρεις κόρες.+  Όλοι αυτοί ήταν υπό την επιστασία του πατέρα τους όσον αφορά την υμνωδία στον οίκο του Ιεχωβά, με κύμβαλα,+ έγχορδα+ και άρπες+ για την υπηρεσία του οίκου του αληθινού Θεού. Υπό την επιστασία του βασιλιά ήταν ο Ασάφ και ο Ιεδουθούν και ο Αιμάν.+  Και ο αριθμός αυτών μαζί με τους αδελφούς τους τούς εκπαιδευμένους για υμνωδία προς τον Ιεχωβά+—όλοι αυτοί ήταν πεπειραμένοι+—ανερχόταν στους διακόσιους ογδόντα οχτώ.  Έριξαν, λοιπόν, κλήρο+ για τα πράγματα που θα φρόντιζαν, και ο μικρός ήταν το ίδιο με τον μεγάλο,+ ο πεπειραμένος+ με τον μαθητευόμενο.  Και ο κλήρος βγήκε ως εξής: ο πρώτος ήταν του Ασάφ, για τον Ιωσήφ·+ για τον Γεδαλία+ ο δεύτερος (αυτός και οι αδελφοί του και οι γιοι του ήταν δώδεκα)· 10  ο τρίτος για τον Ζακχούρ,+ τους γιους του και τους αδελφούς του, δώδεκα· 11  ο τέταρτος για τον Ισρί,+ τους γιους του και τους αδελφούς του, δώδεκα· 12  ο πέμπτος για τον Νεθανία,+ τους γιους του και τους αδελφούς του, δώδεκα· 13  ο έκτος για τον Βουκκία, τους γιους του και τους αδελφούς του, δώδεκα· 14  ο έβδομος για τον Ιεσαρηλά,+ τους γιους του και τους αδελφούς του, δώδεκα· 15  ο όγδοος για τον Ιεσαΐα, τους γιους του και τους αδελφούς του, δώδεκα· 16  ο ένατος για τον Ματτανία, τους γιους του και τους αδελφούς του, δώδεκα· 17  ο δέκατος για τον Σιμεΐ, τους γιους του και τους αδελφούς του, δώδεκα· 18  ο ενδέκατος για τον Αζαρήλ,+ τους γιους του και τους αδελφούς του, δώδεκα· 19  ο δωδέκατος για τον Ασαβία, τους γιους του και τους αδελφούς του, δώδεκα· 20  για τον δέκατο τρίτο, ο Σουβαήλ,+ οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα· 21  για τον δέκατο τέταρτο, ο Ματτιθίας, οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα· 22  για τον δέκατο πέμπτο, ο Ιερεμώθ, οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα· 23  για τον δέκατο έκτο, ο Ανανίας, οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα· 24  για τον δέκατο έβδομο, ο Ιωσβεκασά, οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα· 25  για τον δέκατο όγδοο, ο Ανανί, οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα· 26  για τον δέκατο ένατο, ο Μαλλωθί, οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα· 27  για τον εικοστό, ο Ελιαθά, οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα· 28  για τον εικοστό πρώτο, ο Ωθίρ, οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα· 29  για τον εικοστό δεύτερο, ο Γιδδαλθί, οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα· 30  για τον εικοστό τρίτο, ο Μαχαζιώθ,+ οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα· 31  για τον εικοστό τέταρτο, ο Ρωμαμθί-εζέρ,+ οι γιοι του και οι αδελφοί του, δώδεκα.

Υποσημειώσεις