Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Επιλέξτε γλώσσα Ελληνική

1 Χρονικών 24:1-31

24  Οι δε γιοι του Ααρών είχαν τις υποδιαιρέσεις τους. Οι γιοι του Ααρών ήταν ο Ναδάβ+ και ο Αβιού,+ ο Ελεάζαρ+ και ο Ιθάμαρ.+  Ωστόσο, ο Ναδάβ και ο Αβιού+ πέθαναν ενώπιον του πατέρα τους+ και δεν είχαν γιους· ο Ελεάζαρ,+ όμως, και ο Ιθάμαρ συνέχισαν να υπηρετούν ως ιερείς.  Και ο Δαβίδ, καθώς και ο Σαδώκ+ από τους γιους του Ελεάζαρ, και ο Αχιμέλεχ+ από τους γιους του Ιθάμαρ έφτιαξαν για αυτούς υποδιαιρέσεις για τη θέση τους στην υπηρεσία τους.+  Αλλά βρέθηκε ότι οι γιοι του Ελεάζαρ είχαν περισσότερους επικεφαλής από ό,τι οι γιοι του Ιθάμαρ. Τους διαμοίρασαν, λοιπόν, ως εξής: στους γιους του Ελεάζαρ, ως κεφαλές για τους πατρικούς τους οίκους, δεκαέξι· και στους γιους του Ιθάμαρ, ως κεφαλές για τους πατρικούς τους οίκους, οχτώ.  Επιπρόσθετα, τους διαμοίρασαν με κλήρο,+ αυτούς μαζί με εκείνους, γιατί έπρεπε να υπάρχουν αρχηγοί του αγίου τόπου+ και αρχηγοί του αληθινού Θεού από τους γιους του Ελεάζαρ και από τους γιους του Ιθάμαρ.  Κατόπιν ο Σεμαΐας, ο γιος του Νεθανήλ, ο γραμματέας+ των Λευιτών, τους κατέγραψε ενώπιον του βασιλιά και των αρχόντων και του Σαδώκ+ του ιερέα και του Αχιμέλεχ,+ του γιου του Αβιάθαρ,+ και των κεφαλών των πατρικών οίκων των ιερέων και των Λευιτών,+ καθώς ένας πατρικός οίκος ξεχωριζόταν για τον Ελεάζαρ+ και ένας ξεχωριζόταν για τον Ιθάμαρ.+  Και ο κλήρος βγήκε ως εξής: ο πρώτος για τον Ιεχωιαρίβ·+ για τον Ιεδαΐα ο δεύτερος,  για τον Χαρίμ ο τρίτος, για τον Σεωρίμ ο τέταρτος,  για τον Μαλχία ο πέμπτος, για τον Μιαμίν ο έκτος, 10  για τον Ακκώς ο έβδομος, για τον Αβιά+ ο όγδοος, 11  για τον Ιησού ο ένατος, για τον Σεχανία ο δέκατος, 12  για τον Ελιασίβ ο ενδέκατος, για τον Ιακείμ ο δωδέκατος, 13  για τον Ουφφά ο δέκατος τρίτος, για τον Ιεσεβάβ ο δέκατος τέταρτος, 14  για τον Βιλγά ο δέκατος πέμπτος, για τον Ιμμήρ ο δέκατος έκτος, 15  για τον Εζείρ ο δέκατος έβδομος, για τον Αφισής ο δέκατος όγδοος, 16  για τον Πεθαΐα ο δέκατος ένατος, για τον Εζεκήλ ο εικοστός, 17  για τον Ιαχίν ο εικοστός πρώτος, για τον Γκαμούλ ο εικοστός δεύτερος, 18  για τον Δελαΐα ο εικοστός τρίτος, για τον Μααζία ο εικοστός τέταρτος. 19  Αυτές ήταν οι θέσεις+ τους για την υπηρεσία+ τους, ώστε να μπαίνουν στον οίκο του Ιεχωβά σύμφωνα με αυτό που δικαιούνταν+ μέσω του Ααρών του προπάτορά τους, όπως τον είχε διατάξει ο Ιεχωβά, ο Θεός του Ισραήλ. 20  Και από τους γιους του Λευί που απέμειναν, από τους γιους του Αμράμ+ ήταν ο Σουβαήλ·+ από τους γιους του Σουβαήλ, ο Ιεδεΐας· 21  από τον Ρεαβία:+ από τους γιους του Ρεαβία, ο Ιεσίας, ο οποίος ήταν η κεφαλή· 22  από τους Ισααρίτες,+ ο Σελομώθ·+ από τους γιους του Σελομώθ, ο Ιαάθ· 23  και οι γιοι του Χεβρών,+ ο Ιερίας+ κεφαλή, ο Αμαρίας δεύτερος, ο Ιααζιήλ τρίτος, ο Ιεκαμεάμ τέταρτος. 24  Οι γιοι του Οζιήλ, ο Μιχαίας· από τους γιους του Μιχαία,+ ο Σαμίρ. 25  Ο αδελφός του Μιχαία ήταν ο Ιεσίας· από τους γιους του Ιεσία, ο Ζαχαρίας. 26  Οι γιοι του Μεραρί+ ήταν ο Μααλί+ και ο Μουσί·+ οι γιοι του Ιααζία, ο Βενό. 27  Οι γιοι του Μεραρί: Από τον Ιααζία, ο Βενό και ο Σοάμ και ο Ζακχούρ και ο Ιβρί. 28  Από τον Μααλί, ο Ελεάζαρ, ο οποίος δεν απέκτησε γιους.+ 29  Από τον Κεις: οι γιοι του Κεις ήταν ο Ιεραμεήλ. 30  Και οι γιοι του Μουσί ήταν ο Μααλί+ και ο Εδέρ και ο Ιεριμώθ.+ Αυτοί ήταν οι γιοι των Λευιτών κατά τους πατρικούς+ τους οίκους. 31  Και αυτοί επίσης έριξαν κλήρο,+ όπως έριξαν οι αδελφοί τους, οι γιοι του Ααρών, ενώπιον του Δαβίδ του βασιλιά και του Σαδώκ και του Αχιμέλεχ και των κεφαλών των πατρικών οίκων των ιερέων και των Λευιτών. Όσον αφορά τους πατρικούς οίκους,+ αυτός που ήταν κεφαλή ήταν ακριβώς όπως ο νεότερος αδελφός του.

Υποσημειώσεις