Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η Αγία Γραφή στο Διαδίκτυο | Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ—ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1 Χρονικών 2:1-55

2  Αυτοί ήταν οι γιοι του Ισραήλ:+ ο Ρουβήν,+ ο Συμεών,+ ο Λευί+ και ο Ιούδας,+ ο Ισσάχαρ+ και ο Ζαβουλών,+  ο Δαν,+ ο Ιωσήφ+ και ο Βενιαμίν,+ ο Νεφθαλί,+ ο Γαδ+ και ο Ασήρ.+  Οι γιοι του Ιούδα ήταν ο Ηρ+ και ο Αυνάν+ και ο Σηλά.+ Αυτοί οι τρεις γεννήθηκαν σε αυτόν από την κόρη του Σιουά, τη Χαναναία. Αλλά ο Ηρ, ο πρωτότοκος του Ιούδα, αποδείχτηκε κακός στα μάτια του Ιεχωβά, γι’ αυτό και εκείνος τον θανάτωσε.+  Και η Θάμαρ+ η νύφη του ήταν αυτή που του γέννησε τον Φαρές+ και τον Ζερά. Συνολικά οι γιοι του Ιούδα ήταν πέντε.  Οι γιοι του Φαρές ήταν ο Εσρών και ο Αμούλ.+  Και οι γιοι του Ζερά+ ήταν ο Ζιμβρί και ο Εθάν και ο Αιμάν και ο Χαλχόλ και ο Δαρά.+ Ήταν πέντε συνολικά.  Και οι γιοι του Χαρμί+ ήταν ο Αχάρ, ο άνθρωπος που επέφερε εξοστρακισμό στον Ισραήλ,+ εκείνος που διέπραξε μια πράξη απιστίας σχετικά με αυτό που ήταν αφιερωμένο στην καταστροφή.+  Και οι γιοι του Εθάν+ ήταν ο Αζαρίας.  Και οι γιοι του Εσρών+ που γεννήθηκαν σε αυτόν ήταν ο Ιεραμεήλ+ και ο Ραμ+ και ο Χελουβαΐ. 10  Ο δε Ραμ έγινε πατέρας του Αμμιναδάβ.+ Και ο Αμμιναδάβ έγινε πατέρας του Ναασών,+ του αρχηγού των γιων του Ιούδα. 11  Και ο Ναασών έγινε πατέρας του Σαλμά.+ Και ο Σαλμά έγινε πατέρας του Βοόζ.+ 12  Και ο Βοόζ έγινε πατέρας του Ωβήδ.+ Και ο Ωβήδ έγινε πατέρας του Ιεσσαί.+ 13  Και ο Ιεσσαί έγινε πατέρας του Ελιάβ+ του πρωτοτόκου του, και δεύτερου του Αβιναδάβ,+ και τρίτου του Σιμεά,+ 14  τέταρτου του Νεθανήλ, πέμπτου του Ραδαΐ, 15  έκτου του Οσέμ, έβδομου του Δαβίδ.+ 16  Και αδελφές τους ήταν η Σερουία και η Αβιγαία·+ και οι γιοι της Σερουίας ήταν ο Αβισαί+ και ο Ιωάβ+ και ο Ασαήλ,+ τρεις. 17  Η δε Αβιγαία γέννησε τον Αμασά·+ και πατέρας του Αμασά ήταν ο Ιεθέρ+ ο Ισμαηλίτης. 18  Ο δε Χάλεβ, ο γιος του Εσρών,+ έγινε πατέρας γιων από την Αζουβά τη σύζυγό του και από την Ιεριώθ· και αυτοί ήταν οι γιοι της: ο Ιεσήρ και ο Σωβάβ και ο Αρδών. 19  Τελικά η Αζουβά πέθανε. Πήρε, λοιπόν, ο Χάλεβ την Εφράθ,+ η οποία με τον καιρό τού γέννησε τον Χουρ.+ 20  Και ο Χουρ έγινε πατέρας του Ουρί.+ Και ο Ουρί έγινε πατέρας του Βεσελεήλ.+ 21  Και ύστερα ο Εσρών είχε σχέσεις με την κόρη του Μαχίρ,+ του πατέρα του Γαλαάδ.+ Και την πήρε όταν ο ίδιος ήταν εξήντα χρονών, αλλά εκείνη του γέννησε τον Σεγούβ. 22  Και ο Σεγούβ έγινε πατέρας του Ιαείρ,+ ο οποίος απέκτησε είκοσι τρεις πόλεις+ στη γη της Γαλαάδ. 23  Αργότερα η Γεσούρ+ και η Συρία+ πήραν από αυτούς τις Χαββώθ-ιαείρ,+ καθώς και την Κενάθ+ και τις εξαρτώμενες κωμοπόλεις της, εξήντα πόλεις. Όλοι αυτοί ήταν οι γιοι του Μαχίρ, του πατέρα του Γαλαάδ. 24  Και μετά το θάνατο του Εσρών+ στη Χάλεβ-εφραθά, η Αβιά, που ήταν η σύζυγος του Εσρών, του γέννησε τον Ασχούρ, τον πατέρα της Θεκωέ.+ 25  Και οι γιοι του Ιεραμεήλ,+ του πρωτοτόκου του Εσρών, ήταν ο Ραμ+ ο πρωτότοκος και ο Βουνά και ο Ορέν και ο Οσέμ, ο Αχιά. 26  Και ο Ιεραμεήλ απέκτησε και άλλη σύζυγο, της οποίας το όνομα ήταν Αταρά. Αυτή ήταν η μητέρα του Ωνάμ. 27  Και οι γιοι του Ραμ,+ του πρωτοτόκου του Ιεραμεήλ, ήταν ο Μάας και ο Ιαμίν και ο Εκέρ. 28  Και οι γιοι του Ωνάμ+ ήταν ο Σαμμαΐ και ο Ιαδά. Και οι γιοι του Σαμμαΐ ήταν ο Ναδάβ και ο Αβισούρ. 29  Και το όνομα της συζύγου του Αβισούρ ήταν Αβιχαίλ, η οποία με τον καιρό τού γέννησε τον Ααβάν και τον Μωλήδ. 30  Και οι γιοι του Ναδάβ+ ήταν ο Σελέδ και ο Απφαΐμ. Ο Σελέδ, όμως, πέθανε άτεκνος. 31  Και οι γιοι του Απφαΐμ ήταν ο Ιεσεί. Και οι γιοι του Ιεσεί ήταν ο Σησάν·+ και οι απόγονοι του Σησάν, η Ααλαΐ. 32  Και οι γιοι του Ιαδά, του αδελφού του Σαμμαΐ, ήταν ο Ιεθέρ και ο Ιωνάθαν. Ο Ιεθέρ, όμως, πέθανε άτεκνος. 33  Και οι γιοι του Ιωνάθαν ήταν ο Φαλέθ και ο Ζαζά. Αυτοί, λοιπόν, υπήρξαν οι γιοι του Ιεραμεήλ. 34  Και ο Σησάν+ δεν είχε γιους, αλλά κόρες. Είχε δε ο Σησάν έναν Αιγύπτιο υπηρέτη+ ονόματι Ιαραά. 35  Ο Σησάν, λοιπόν, έδωσε την κόρη του στον Ιαραά τον υπηρέτη για σύζυγο, η οποία με τον καιρό τού γέννησε τον Ατθαΐ. 36  Και ο Ατθαΐ έγινε πατέρας του Νάθαν. Και ο Νάθαν έγινε πατέρας του Ζαβάδ.+ 37  Και ο Ζαβάδ έγινε πατέρας του Εφλάλ. Και ο Εφλάλ έγινε πατέρας του Ωβήδ. 38  Και ο Ωβήδ έγινε πατέρας του Ιηού. Και ο Ιηού έγινε πατέρας του Αζαρία. 39  Και ο Αζαρίας έγινε πατέρας του Χελής. Και ο Χελής έγινε πατέρας του Ελεασά. 40  Και ο Ελεασά έγινε πατέρας του Σισμαΐ. Και ο Σισμαΐ έγινε πατέρας του Σαλλούμ. 41  Και ο Σαλλούμ έγινε πατέρας του Ιεκαμία. Και ο Ιεκαμίας έγινε πατέρας του Ελισαμά. 42  Και οι γιοι του Χάλεβ,+ του αδελφού του Ιεραμεήλ, ήταν ο Μησά ο πρωτότοκός του, ο οποίος ήταν ο πατέρας της Ζιφ, και οι γιοι του Μαρησάχ, του πατέρα του Χεβρών. 43  Και οι γιοι του Χεβρών ήταν ο Κορέ και ο Θαπφουά και ο Ρεκέμ και ο Σεμά. 44  Και ο Σεμά έγινε πατέρας του Ραάμ, του πατέρα της Ιορκοάμ. Και ο Ρεκέμ έγινε πατέρας του Σαμμαΐ. 45  Και ο γιος του Σαμμαΐ ήταν ο Μαών· και ο Μαών ήταν ο πατέρας της Βαιθ-σουρ.+ 46  Η δε Εφά, η παλλακίδα του Χάλεβ, γέννησε τον Χαρράν και τον Μοσά και τον Γαζέζ. Όσο για τον Χαρράν, αυτός έγινε πατέρας του Γαζέζ. 47  Και οι γιοι του Ιαδαΐ ήταν ο Ρεγέμ και ο Ιωθάμ και ο Γησάν και ο Φελέτ και ο Εφά και ο Σαγάφ. 48  Και μια παλλακίδα του Χάλεβ, η Μααχά, γέννησε τον Σεβέρ και τον Θιρχανά. 49  Με τον καιρό γέννησε τον Σαγάφ, τον πατέρα της Μαδμαννά,+ τον Σαιβά, τον πατέρα της Μαχβηνά και πατέρα της Γαβεά.+ Και κόρη του Χάλεβ+ ήταν η Αχσάν.+ 50  Αυτοί, λοιπόν, υπήρξαν οι γιοι του Χάλεβ. Οι γιοι του Χουρ,+ του πρωτοτόκου της Εφραθά:+ ο Σωβάλ,+ ο πατέρας της Κιριάθ-ιαρίμ,+ 51  ο Σαλμά, ο πατέρας της Βηθλεέμ,+ ο Αρέφ, ο πατέρας της Βαιθ-γαδέρ. 52  Και ο Σωβάλ,+ ο πατέρας της Κιριάθ-ιαρίμ, απέκτησε γιους: τον Αροέ, τους μισούς Μενουχώθ. 53  Και οι οικογένειες της Κιριάθ-ιαρίμ ήταν οι Ιεθρίτες+ και οι Φουθίτες και οι Σουμαθίτες και οι Μισραΐτες. Από αυτούς προήλθαν οι Ζοραθίτες+ και οι Εσθαολίτες.+ 54  Οι γιοι του Σαλμά ήταν η Βηθλεέμ+ και οι Νετωφαθίτες,+ η Ατρώθ-βαιθ-ιωάβ και οι μισοί Μαναχαθίτες, και οι Ζορίτες. 55  Και οι οικογένειες των γραφέων που κατοικούσαν στην Ιαβής+ ήταν οι Θιραθίτες, οι Σιμεαθίτες, οι Σουκαθίτες. Αυτοί ήταν οι Κεναίοι+ που προήλθαν από τον Αιμμάθ, τον πατέρα του οίκου του Ρηχάβ.+

Υποσημειώσεις