Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η Αγία Γραφή στο Διαδίκτυο | Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ—ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

1 Χρονικών 12:1-40

12  Και αυτοί είναι όσοι πήγαν στον Δαβίδ στη Σικλάγ+ ενόσω εξακολουθούσε να βρίσκεται κάτω από περιορισμούς εξαιτίας του Σαούλ,+ του γιου του Κεις· και ήταν από τους κραταιούς άντρες,+ αυτούς που βοηθούσαν στον πόλεμο,  που ήταν οπλισμένοι με τόξο και χρησιμοποιούσαν το δεξί χέρι και το αριστερό+ χέρι για να ρίχνουν πέτρες+ ή βέλη+ με το τόξο.+ Αυτοί ήταν από τους αδελφούς του Σαούλ, από τον Βενιαμίν.  Ήταν ο Αχιέζερ ο επικεφαλής και ο Ιεχωάς, οι γιοι του Σεμαά του Γαβααθίτη,+ και ο Ιεζιήλ και ο Φελέτ, οι γιοι του Αζμαβέθ,+ και ο Βεραχά και ο Ιηού ο Αναθωθίτης,+  και ο Ισμαΐας ο Γαβαωνίτης,+ κραταιός άντρας ανάμεσα στους τριάντα+ και επικεφαλής των τριάντα· και ο Ιερεμίας και ο Ιααζιήλ και ο Ιωανάν και ο Ιωζαβάδ ο Γεδηραθίτης,+  ο Ελουζαΐ και ο Ιεριμώθ και ο Βεαλίας και ο Σεμαρίας και ο Σεφατίας ο Αριφίτης,  ο Ελκανά και ο Ιεσίας και ο Αζαρήλ και ο Ιωεζέρ και ο Ιασωβεάμ, οι Κορεΐτες,+  και ο Ιωηλά και ο Ζεβαδίας, οι γιοι του Ιεροάμ από τη Γεδώρ.  Και μερικοί από τους Γαδίτες αποχωρίστηκαν και πήγαν με την πλευρά του Δαβίδ στο δυσπρόσιτο μέρος της ερήμου,+ γενναίοι και κραταιοί άντρες, άντρες που πήγαιναν στο στρατό για τον πόλεμο, που είχαν συνεχώς έτοιμη τη μεγάλη ασπίδα και το κοντάρι,+ των οποίων τα πρόσωπα ήταν πρόσωπα λιονταριών+ και οι ίδιοι ήταν σαν τις γαζέλες στα βουνά ως προς την ταχύτητα.+  Ο Εζέρ ήταν επικεφαλής, ο Αβδιού δεύτερος, ο Ελιάβ τρίτος, 10  ο Μισμαννά τέταρτος, ο Ιερεμίας πέμπτος, 11  ο Ατθαΐ έκτος, ο Ελιήλ έβδομος, 12  ο Ιωανάν όγδοος, ο Ελζαβάδ ένατος, 13  ο Ιερεμίας δέκατος, ο Μαχβανναΐ ενδέκατος. 14  Αυτοί ήταν από τους γιους του Γαδ,+ επικεφαλής του στρατεύματος. Ο μικρότερος ήταν ισοδύναμος με εκατό και ο μεγαλύτερος με χίλιους.+ 15  Αυτοί είναι που πέρασαν τον Ιορδάνη+ τον πρώτο μήνα, τότε που πλημμύριζε σε όλες τις όχθες του,+ και εκδίωξαν όλους όσους ήταν στις κοιλάδες, προς την ανατολή και προς τη δύση. 16  Και μερικοί από τους γιους του Βενιαμίν και του Ιούδα πήγαν μέχρι το δυσπρόσιτο μέρος,+ στον Δαβίδ. 17  Τότε ο Δαβίδ βγήκε μπροστά τους και αποκρίθηκε και τους είπε: «Αν ήρθατε για ειρήνη+ σε εμένα προκειμένου να με βοηθήσετε, η καρδιά μου θα ενωθεί με εσάς.+ Αλλά αν ήρθατε για να με προδώσετε στους αντιδίκους μου, ενώ δεν υπάρχει αδικία στις παλάμες μου,+ ας το κοιτάξει αυτό ο Θεός+ των προπατόρων μας και ας το τακτοποιήσει».+ 18  Τότε περικάλυψε πνεύμα+ τον Αμασαΐ, τον επικεφαλής των τριάντα:«Δικοί σου είμαστε, Δαβίδ, και μαζί σου είμαστε,+ γιε του Ιεσσαί.Ειρήνη, ειρήνη σε εσένα, και ειρήνη σε όποιον σε βοηθάει,Διότι ο Θεός σου σε έχει βοηθήσει».+Τους δέχτηκε, λοιπόν, ο Δαβίδ και τους έβαλε με τους επικεφαλής των στρατευμάτων.+ 19  Και μερικοί από τον Μανασσή αυτομόλησαν στον Δαβίδ όταν πήγε με τους Φιλισταίους+ για τη μάχη εναντίον του Σαούλ· αλλά αυτός δεν τους βοήθησε, γιατί οι άρχοντες του άξονα+ των Φιλισταίων, αφού έκαναν συμβούλιο, τον απέπεμψαν, λέγοντας: «Θέτοντας σε κίνδυνο τα δικά μας κεφάλια θα αυτομολήσει στον κύριό του τον Σαούλ».+ 20  Όταν πήγε στη Σικλάγ,+ εκεί αυτομόλησαν σε αυτόν από τον Μανασσή ο Αδνάχ και ο Ιωζαβάδ και ο Ιεδιαήλ και ο Μιχαήλ και ο Ιωζαβάδ και ο Ελιού και ο Ζιλθαΐ, οι οποίοι ήταν κεφαλές+ των χιλιάδων του Μανασσή. 21  Και αυτοί βοήθησαν τον Δαβίδ εναντίον της ληστρικής ομάδας,+ επειδή ήταν όλοι τους κραταιοί+ και γενναίοι άντρες· και έγιναν αρχηγοί του στρατεύματος· 22  διότι καθημερινά έρχονταν+ άνθρωποι στον Δαβίδ για να τον βοηθήσουν, ώσπου σχηματίστηκε ένα μεγάλο+ στρατόπεδο, σαν το στρατόπεδο του Θεού.+ 23  Και αυτοί ήταν οι αριθμοί των επικεφαλής των εξοπλισμένων για το στράτευμα, οι οποίοι πήγαν στον Δαβίδ στη Χεβρών+ για να παραδώσουν τη βασιλεία+ του Σαούλ σε αυτόν, σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά.+ 24  Οι γιοι του Ιούδα που κρατούσαν μεγάλη ασπίδα και κοντάρι ήταν έξι χιλιάδες οχτακόσιοι, εξοπλισμένοι για το στράτευμα. 25  Από τους γιους του Συμεών, οι κραταιοί και γενναίοι άντρες του στρατεύματος ήταν εφτά χιλιάδες εκατό. 26  Από τους γιους των Λευιτών, τέσσερις χιλιάδες εξακόσιοι. 27  Και ο Ιωδαέ ηγούνταν+ στους γιους του Ααρών·+ και μαζί του ήταν τρεις χιλιάδες εφτακόσιοι. 28  Επίσης ο Σαδώκ,+ ένας νεαρός άντρας, κραταιός σε γενναιότητα, και ο οίκος των προπατόρων του, είκοσι δύο αρχηγοί. 29  Και από τους γιους του Βενιαμίν,+ τους αδελφούς του Σαούλ,+ ήταν τρεις χιλιάδες, ενώ μέχρι τότε οι περισσότεροι από αυτούς περιφρουρούσαν τον οίκο του Σαούλ. 30  Και από τους γιους του Εφραΐμ ήταν είκοσι χιλιάδες οχτακόσιοι κραταιοί+ και γενναίοι άντρες, άντρες φημισμένοι, κατά τον οίκο των προπατόρων τους. 31  Και από τη μισή φυλή του Μανασσή,+ δεκαοχτώ χιλιάδες ορίστηκαν ονομαστικά να πάνε να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά. 32  Και από τους γιους του Ισσάχαρ,+ που γνώριζαν πώς να διακρίνουν τους καιρούς+ ώστε να γνωρίζουν τι όφειλε να κάνει ο Ισραήλ,+ ήταν διακόσιοι επικεφαλής· και όλοι οι αδελφοί τους ήταν στις προσταγές τους. 33  Από τον Ζαβουλών,+ αυτοί που πήγαιναν στο στρατό, που παρατάσσονταν για μάχη με όλα τα όπλα του πολέμου, ήταν πενήντα χιλιάδες, και συντάχθηκαν με τον Δαβίδ χωρίς να έχουν διπλή καρδιά. 34  Και από τον Νεφθαλί+ ήταν χίλιοι αρχηγοί και μαζί τους, κρατώντας μεγάλη ασπίδα και δόρυ, ήταν τριάντα εφτά χιλιάδες. 35  Και από τους Δανίτες, αυτοί που παρατάσσονταν για μάχη ήταν είκοσι οχτώ χιλιάδες εξακόσιοι. 36  Και από τον Ασήρ,+ αυτοί που πήγαιναν στο στρατό προκειμένου να παρατάσσονται για μάχη ήταν σαράντα χιλιάδες. 37  Και από την απέναντι πλευρά του Ιορδάνη,+ από τους Ρουβηνίτες και τους Γαδίτες και τη μισή φυλή του Μανασσή, έχοντας όλα τα όπλα της στρατιωτικής δύναμης ήταν εκατόν είκοσι χιλιάδες. 38  Όλοι αυτοί ήταν άντρες πολεμιστές, που συντάσσονταν σε γραμμή μάχης· με πλήρη καρδιά+ πήγαν στη Χεβρών να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά όλου του Ισραήλ· επίσης, όλος ο υπόλοιπος Ισραήλ ήταν μιας καρδιάς στο να κάνουν τον Δαβίδ βασιλιά.+ 39  Και παρέμειναν εκεί μαζί με τον Δαβίδ τρεις ημέρες, τρώγοντας και πίνοντας,+ γιατί οι αδελφοί τους είχαν κάνει ετοιμασίες για αυτούς. 40  Επίσης, όσοι ήταν κοντά τους, μέχρι τον Ισσάχαρ+ και τον Ζαβουλών+ και τον Νεφθαλί,+ έφερναν τροφή πάνω σε γαϊδούρια+ και σε καμήλες και σε μουλάρια και σε βόδια, φαγώσιμα από αλεύρι,+ συκόπιτες+ και σταφιδόπιτες+ και κρασί+ και λάδι+ και βόδια+ και πρόβατα,+ σε μεγάλη ποσότητα, γιατί υπήρχε χαρά+ στον Ισραήλ.

Υποσημειώσεις