Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η Αγία Γραφή στο Διαδίκτυο

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ—ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ψαλμοί 136:1-26

136  Αποδώστε ευχαριστίες στον Ιεχωβά, διότι είναι αγαθός:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Αποδώστε ευχαριστίες στον Θεό των θεών:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Αποδώστε ευχαριστίες στον Κύριο των κυρίων:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Σε Αυτόν που κάνει θαυμαστά, μεγάλα πράγματα μόνος του:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Σε Αυτόν που έφτιαξε τους ουρανούς με κατανόηση:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Σε Αυτόν που άπλωσε τη γη πάνω από τα νερά:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Σε Αυτόν που έφτιαξε τα μεγαλοπρεπή φώτα:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Τον ήλιο για να ασκεί εξουσία την ημέρα:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+   Τη σελήνη και τα άστρα για να ασκούν μαζί εξουσία τη νύχτα:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 10  Σε Αυτόν που πάταξε την Αίγυπτο στα πρωτότοκά της:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 11  Και Αυτόν που έβγαλε τον Ισραήλ μέσα από αυτήν:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 12  Με ισχυρό χέρι και με απλωμένο βραχίονα:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα· 13  Σε Αυτόν που χώρισε την Ερυθρά Θάλασσα σε τμήματα:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 14  Και ο οποίος πέρασε τον Ισραήλ μέσα από αυτήν:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 15  Και ο οποίος τίναξε τον Φαραώ και τη στρατιωτική του δύναμη μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 16  Σε Αυτόν που έκανε το λαό του να πορευτεί μέσα στην έρημο:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 17  Σε Αυτόν που πάταξε μεγάλους βασιλιάδες:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 18  Και ο οποίος θανάτωσε μεγαλοπρεπείς βασιλιάδες:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 19  Τον Σηών, το βασιλιά των Αμορραίων:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 20  Και τον Ωγ, το βασιλιά της Βασάν:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 21  Και ο οποίος έδωσε τη γη τους ως κληρονομιά:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 22  Κληρονομιά στον Ισραήλ τον υπηρέτη του:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 23  Ο οποίος, όταν ήμασταν σε ταπεινή θέση, μας θυμήθηκε:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 24  Και ο οποίος επανειλημμένα μας απέσπασε από τους αντιδίκους μας:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 25  Ο οποίος δίνει τροφή σε κάθε σάρκα:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα·+ 26  Αποδώστε ευχαριστίες στον Θεό των ουρανών:+ Διότι η στοργική του καλοσύνη παραμένει στον αιώνα.+

Υποσημειώσεις