Ρωμαίους 10:1-21

10  Αδελφοί, η καλή θέληση της καρδιάς μου και η δέησή μου προς τον Θεό για αυτούς είναι, πράγματι, για τη σωτηρία τους.+  Διότι μαρτυρώ σχετικά με αυτούς ότι έχουν ζήλο+ για τον Θεό αλλά όχι σύμφωνα με ακριβή γνώση·+  διότι, επειδή δεν γνωρίζουν τη δικαιοσύνη του Θεού+ αλλά ζητούν να εδραιώσουν τη δική τους,+ δεν υποτάχθηκαν στη δικαιοσύνη του Θεού.+  Διότι ο Χριστός είναι το τέλος του Νόμου,+ ώστε όποιος ασκεί πίστη να έχει δικαιοσύνη.+  Διότι ο Μωυσής γράφει ότι ο άνθρωπος που εκτελεί τη δικαιοσύνη του Νόμου θα ζήσει μέσω αυτής.+  Αλλά η δικαιοσύνη που είναι αποτέλεσμα πίστης μιλάει με αυτόν τον τρόπο: «Μην πεις μέσα στην καρδιά σου:+ “Ποιος θα ανεβεί στον ουρανό;”+ δηλαδή, για να κατεβάσει τον Χριστό·+  ή “ποιος θα κατεβεί στην άβυσσο;”+ δηλαδή, για να ανεβάσει τον Χριστό από τους νεκρούς».+  Αλλά τι λέει; «Ο λόγος είναι κοντά σου, στο στόμα σου και στην καρδιά σου»·+ δηλαδή, ο «λόγος»+ της πίστης, τον οποίο κηρύττουμε.+  Διότι αν διακηρύξεις δημόσια αυτόν “το λόγο που βρίσκεται στο στόμα σου”,+ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος,+ και ασκήσεις πίστη μέσα στην καρδιά σου για το ότι ο Θεός τον ήγειρε από τους νεκρούς,+ θα σωθείς.+ 10  Διότι με την καρδιά+ ασκεί κανείς πίστη για δικαιοσύνη, αλλά με το στόμα κάνει δημόσια διακήρυξη+ για σωτηρία. 11  Διότι η Γραφή λέει: «Κανείς που εναποθέτει+ την πίστη του σε αυτόν δεν θα απογοητευτεί».+ 12  Διότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ Ιουδαίου και Έλληνα,+ γιατί υπάρχει ο ίδιος Κύριος πάνω σε όλους, ο οποίος είναι πλούσιος+ προς όλους όσους τον επικαλούνται. 13  Διότι «όποιος επικαλεστεί το όνομα του Ιεχωβά θα σωθεί».+ 14  Ωστόσο, πώς θα επικαλεστούν εκείνον στον οποίο δεν έχουν θέσει πίστη;+ Και πώς θα θέσουν πίστη σε εκείνον για τον οποίο δεν έχουν ακούσει; Και πώς θα ακούσουν αν δεν τους κηρύξει κάποιος;+ 15  Και πώς θα κηρύξουν αν δεν έχουν αποσταλεί;+ Όπως είναι γραμμένο: «Πόσο ωραία είναι τα πόδια εκείνων που διακηρύττουν καλά νέα για καλά πράγματα!»+ 16  Αλλά δεν υπάκουσαν όλοι στα καλά νέα.+ Διότι ο Ησαΐας λέει: «Ιεχωβά, ποιος έθεσε πίστη σε αυτό που ακούστηκε από εμάς;»+ 17  Η πίστη, λοιπόν, έρχεται ως επακόλουθο αυτού που ακούει κανείς.+ Και αυτό που ακούει κανείς είναι μέσω του λόγου σχετικά με τον Χριστό.+ 18  Αλλά ρωτώ: Μήπως δεν άκουσαν; Στην πραγματικότητα, «σε όλη τη γη έφτασε ο ήχος τους+ και ως τα πέρατα της κατοικημένης γης τα λόγια τους».+ 19  Αλλά ρωτώ: Μήπως δεν γνώριζε ο Ισραήλ;+ Πρώτος ο Μωυσής λέει: «Θα διεγείρω τη ζηλοτυπία σας μέσω αυτού που δεν είναι έθνος· θα διεγείρω το βίαιο θυμό σας μέσω ενός ασύνετου έθνους».+ 20  Ο δε Ησαΐας δείχνει μεγάλη τόλμη και λέει: «Με βρήκαν εκείνοι που δεν με έψαχναν·+ φανερώθηκα σε εκείνους που δεν με εκζητούσαν».+ 21  Και όσον αφορά τον Ισραήλ, λέει: «Όλη την ημέρα άπλωσα τα χέρια μου προς έναν λαό που είναι ανυπάκουος+ και αντιμιλάει».+

Υποσημειώσεις