Ρύθμιση προσβασιμότητας

Επιλέξτε γλώσσα

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η Αγία Γραφή στο Διαδίκτυο

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ—ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ιησούς του Ναυή 16:1-10

16  Και βγήκε ο κλήρος+ για τους γιους του Ιωσήφ+ από τον Ιορδάνη+ κοντά στην Ιεριχώ ως τα νερά της Ιεριχώς προς τα ανατολικά, καθώς η έρημος ανεβαίνει από την Ιεριχώ στην ορεινή περιοχή της Βαιθήλ.+  Και εκτεινόταν από τη Βαιθήλ που ανήκει στη Λουζ+ και προχωρούσε προς το όριο των Αρχιτών+ στην Αταρώθ  και κατέβαινε δυτικά, προς το όριο των Ιαφλητιτών, μέχρι το όριο της Κάτω Βαιθ‐ορών+ και της Γεζέρ,+ και το τέρμα του ήταν στη θάλασσα.+  Και οι γιοι του Ιωσήφ,+ ο Μανασσής και ο Εφραΐμ,+ πήραν στην κατοχή τους αυτή τη γη.+  Και το όριο των γιων του Εφραΐμ σύμφωνα με τις οικογένειές τους—το όριο της κληρονομιάς τους προς τα ανατολικά—ήταν η Αταρώθ‐αδδάρ,+ μέχρι την Άνω Βαιθ‐ορών·+  και το όριο εκτεινόταν ως τη θάλασσα. Η Μιχμεθά+ ήταν στο βορρά, και το όριο έστριβε ανατολικά, προς την Ταανάθ‐σηλώ, και προχωρούσε ανατολικά, προς την Ιανώχ.  Και κατέβαινε από την Ιανώχ ως την Αταρώθ και τη Νααρά και έφτανε ως την Ιεριχώ+ και εκτεινόταν ως τον Ιορδάνη.  Από τη Θαπφουά+ το όριο προχωρούσε δυτικά, προς την κοιλάδα του χειμάρρου Κανάχ,+ και το τέρμα του ήταν στη θάλασσα.+ Αυτή είναι η κληρονομιά της φυλής των γιων του Εφραΐμ σύμφωνα με τις οικογένειές τους.  Και οι γιοι του Εφραΐμ είχαν πόλεις+ που παρεμβάλλονταν μέσα στην κληρονομιά των γιων του Μανασσή—όλες οι πόλεις και οι οικισμοί τους. 10  Και δεν έδιωξαν τους Χαναναίους+ που κατοικούσαν στη Γεζέρ,+ και οι Χαναναίοι συνεχίζουν να κατοικούν ανάμεσα στον Εφραΐμ μέχρι αυτή την ημέρα+ και έχουν υποβληθεί σε δουλική καταναγκαστική εργασία.+

Υποσημειώσεις