Αριθμοί 4:1-49

4  Και ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας:  «Θα γίνει απαρίθμηση των γιων του Καάθ+ ανάμεσα από τους γιους του Λευί, σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους,  από τριάντα χρονών+ και πάνω μέχρι πενήντα χρονών,+ όλων εκείνων που μπαίνουν στην ομάδα υπηρεσίας+ για να εκτελούν τις εργασίες στη σκηνή της συνάντησης.  »Αυτή είναι η υπηρεσία των γιων του Καάθ στη σκηνή της συνάντησης.+ Είναι κάτι αγιότατο:  Και ο Ααρών και οι γιοι του θα μπαίνουν, όταν αναχωρεί το στρατόπεδο, και θα κατεβάζουν τη διαχωριστική κουρτίνα+ και θα καλύπτουν την κιβωτό+ της μαρτυρίας με αυτήν.  Και θα βάζουν πάνω της ένα κάλυμμα από δέρματα φώκιας+ και από πάνω θα απλώνουν ένα ολόκληρο μπλε ύφασμα και θα τοποθετούν τα κοντάρια+ της.  »Και θα απλώνουν ένα μπλε ύφασμα πάνω από το τραπέζι+ του ψωμιού της πρόθεσης και θα βάζουν πάνω του τα πιάτα+ και τα ποτήρια και τις κούπες+ και τα κανάτια της σπονδής· και το μόνιμο ψωμί+ πρέπει να μένει πάνω του.  Και θα απλώνουν από πάνω τους ένα ύφασμα από κόκκινη κλωστή+ και θα το καλύπτουν με ένα κάλυμμα από δέρματα φώκιας+ και θα τοποθετούν τα κοντάρια+ του.  Και θα παίρνουν ένα μπλε ύφασμα και θα καλύπτουν το λυχνοστάτη+ του φωτοδότη και τα λυχνάρια+ του και τις λαβίδες+ του και τα πυροδοχεία+ του και όλα τα σκεύη+ του για το λάδι, με τα οποία διακονούν σε αυτόν. 10  Και θα τον βάζουν μαζί με όλα τα σκεύη του μέσα σε ένα κάλυμμα από δέρματα φώκιας+ και θα τον τοποθετούν πάνω σε ένα ξύλο. 11  Και πάνω από το χρυσό θυσιαστήριο+ θα απλώνουν ένα μπλε ύφασμα και θα το καλύπτουν με ένα κάλυμμα από δέρματα φώκιας+ και θα τοποθετούν τα κοντάρια+ του. 12  Και θα παίρνουν όλα τα σκεύη+ της διακονίας, με τα οποία διακονούν στον άγιο τόπο, και θα τα βάζουν μέσα σε ένα μπλε ύφασμα και θα τα καλύπτουν με ένα κάλυμμα από δέρματα φώκιας+ και θα τα τοποθετούν πάνω σε ένα ξύλο. 13  »Και θα μαζεύουν από το θυσιαστήριο τις λιπώδεις στάχτες+ και θα απλώνουν από πάνω του ένα ύφασμα από μαλλί βαμμένο πορφυροκόκκινο. 14  Και θα βάζουν πάνω του όλα τα σκεύη με τα οποία διακονούν σε αυτό, τα πυροδοχεία, τις πιρούνες και τα φτυάρια και τις κούπες, όλα τα σκεύη του θυσιαστηρίου·+ και θα απλώνουν από πάνω του ένα κάλυμμα από δέρματα φώκιας και θα τοποθετούν τα κοντάρια+ του. 15  »Και ο Ααρών και οι γιοι του θα ολοκληρώνουν την κάλυψη του αγίου τόπου+ και όλων των σκευών+ του αγίου τόπου, όταν αναχωρεί το στρατόπεδο, και έπειτα θα μπαίνουν οι γιοι του Καάθ για να τα μεταφέρουν·+ αλλά δεν θα αγγίζουν+ τον άγιο τόπο για να μην πεθάνουν. Αυτά τα πράγματα είναι το φορτίο των γιων του Καάθ στη σκηνή της συνάντησης.+ 16  »Και ο Ελεάζαρ, ο γιος του Ααρών του ιερέα, έχει υπό την επίβλεψή+ του το λάδι+ του φωτοδότη και το αρωματικό θυμίαμα+ και τη μόνιμη προσφορά σιτηρών+ και το λάδι του χρίσματος+—την επίβλεψη όλης της σκηνής και όλων όσων υπάρχουν σε αυτήν, δηλαδή του αγίου τόπου και των σκευών του». 17  Και ο Ιεχωβά μίλησε περαιτέρω στον Μωυσή και στον Ααρών, λέγοντας: 18  «Μην αφήσετε να εκκοπεί η φυλή των οικογενειών των Κααθιτών+ ανάμεσα από τους Λευίτες. 19  Αλλά κάντε το εξής για αυτούς ώστε να παραμείνουν ζωντανοί και να μην πεθάνουν επειδή θα έχουν πλησιάσει στα αγιότατα πράγματα.+ Θα μπαίνουν ο Ααρών και οι γιοι του, και αυτοί θα αναθέτουν στον καθένα τους την υπηρεσία του και το φορτίο του. 20  Και εκείνοι δεν θα μπουν να δουν τα άγια πράγματα ούτε για μια στιγμή, για να μην πεθάνουν».+ 21  Κατόπιν ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας: 22  «Θα γίνει απαρίθμηση των γιων του Γηρσών,+ ναι, αυτών, σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους, σύμφωνα με τις οικογένειές τους. 23  Από τριάντα χρονών και πάνω μέχρι πενήντα χρονών θα τους απογράψεις,+ όλους όσους έρχονται να μπουν στην ομάδα υπηρεσίας για να προσφέρουν υπηρεσία στη σκηνή της συνάντησης. 24  Αυτή είναι η υπηρεσία των οικογενειών των Γηρσωνιτών όσον αφορά το να υπηρετούν και το να μεταφέρουν.+ 25  Και θα μεταφέρουν τα υφάσματα+ της σκηνής και τη σκηνή της συνάντησης,+ το κάλυμμά+ της και το κάλυμμα από δέρματα φώκιας+ που βρίσκεται πάνω από αυτό και το προπέτασμα+ που υπάρχει στην είσοδο της σκηνής της συνάντησης 26  και τα παραπετάσματα+ της αυλής και το προπέτασμα+ που υπάρχει στην είσοδο της πύλης της αυλής, η οποία είναι γύρω από τη σκηνή και το θυσιαστήριο, και τα σχοινιά τους και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας τους και όλα τα πράγματα με τα οποία γίνεται εργασία. Έτσι θα υπηρετούν. 27  Σύμφωνα με την προσταγή του Ααρών και των γιων του+ πρέπει να γίνεται όλη η υπηρεσία των γιων των Γηρσωνιτών,+ όσον αφορά όλα τα φορτία τους και όλη την υπηρεσία τους, και πρέπει να τους αναθέτετε όλα τα φορτία τους ως υποχρέωση. 28  Αυτή είναι η υπηρεσία των οικογενειών των γιων των Γηρσωνιτών+ στη σκηνή της συνάντησης, και η υποχρεωτική υπηρεσία τους βρίσκεται υπό την επίβλεψη του Ιθάμαρ,+ του γιου του Ααρών του ιερέα. 29  »Όσο για τους γιους του Μεραρί,+ θα τους απογράψεις σύμφωνα με τις οικογένειες του οίκου των πατέρων τους. 30  Από τριάντα χρονών και πάνω μέχρι πενήντα χρονών θα τους απογράψεις, όλους όσους μπαίνουν στην ομάδα υπηρεσίας για να προσφέρουν την υπηρεσία της σκηνής της συνάντησης.+ 31  Και αυτή είναι η υποχρέωσή τους, το φορτίο+ τους, σύμφωνα με όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή της συνάντησης: τα πλαίσια+ της σκηνής και οι ράβδοι+ της και οι στύλοι+ της και τα πέλματα υποδοχής+ της 32  και οι στύλοι+ της αυλής γύρω γύρω και τα πέλματα υποδοχής+ τους και οι πάσσαλοί+ τους και τα σχοινιά τους μαζί με όλο τον εξοπλισμό τους και όλη την υπηρεσία τους. Και ονομαστικά θα τους αναθέτετε τον εξοπλισμό για τον οποίο έχουν αναλάβει υποχρέωση, ως το φορτίο τους.+ 33  Αυτή είναι η υπηρεσία των οικογενειών των γιων του Μεραρί,+ σύμφωνα με όλη την υπηρεσία τους στη σκηνή της συνάντησης, η οποία βρίσκεται υπό την επίβλεψη του Ιθάμαρ, του γιου του Ααρών του ιερέα».+ 34  Και ο Μωυσής και ο Ααρών και οι αρχηγοί+ της σύναξης απέγραψαν τους γιους των Κααθιτών+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους και σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους, 35  από τριάντα+ χρονών και πάνω μέχρι πενήντα χρονών,+ όλους όσους έμπαιναν στην ομάδα υπηρεσίας για την υπηρεσία στη σκηνή της συνάντησης.+ 36  Και όσοι από αυτούς απογράφηκαν σύμφωνα με τις οικογένειές τους βρέθηκαν δύο χιλιάδες εφτακόσιοι πενήντα.+ 37  Αυτοί είναι εκείνοι που απογράφηκαν+ ανάμεσα από τις οικογένειες των Κααθιτών, όλοι εκείνοι που υπηρετούσαν στη σκηνή της συνάντησης, τους οποίους απέγραψαν ο Μωυσής και ο Ααρών σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά μέσω του Μωυσή. 38  Όσο για εκείνους που απογράφηκαν ανάμεσα από τους γιους του Γηρσών+ σύμφωνα με τις οικογένειές τους και σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους, 39  από τριάντα χρονών και πάνω μέχρι πενήντα χρονών, όλοι όσοι έμπαιναν στην ομάδα υπηρεσίας για την υπηρεσία στη σκηνή της συνάντησης,+ 40  όσοι από αυτούς απογράφηκαν σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους, βρέθηκαν δύο χιλιάδες εξακόσιοι τριάντα.+ 41  Αυτοί ήταν εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από τις οικογένειες των γιων του Γηρσών, όλοι εκείνοι που υπηρετούσαν στη σκηνή της συνάντησης, τους οποίους απέγραψαν ο Μωυσής και ο Ααρών σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά.+ 42  Όσο για εκείνους που απογράφηκαν ανάμεσα από τις οικογένειες των γιων του Μεραρί σύμφωνα με τις οικογένειές τους, σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους, 43  από τριάντα χρονών και πάνω μέχρι πενήντα χρονών, όλοι εκείνοι που έμπαιναν στην ομάδα υπηρεσίας για την υπηρεσία στη σκηνή της συνάντησης,+ 44  όσοι από αυτούς απογράφηκαν σύμφωνα με τις οικογένειές τους βρέθηκαν τρεις χιλιάδες διακόσιοι.+ 45  Αυτοί ήταν εκείνοι που απογράφηκαν ανάμεσα από τις οικογένειες των γιων του Μεραρί, τους οποίους απέγραψαν ο Μωυσής και ο Ααρών σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά μέσω του Μωυσή.+ 46  Όλοι εκείνοι που απογράφηκαν, τους οποίους ο Μωυσής και ο Ααρών και οι αρχηγοί του Ισραήλ απέγραψαν ως Λευίτες σύμφωνα με τις οικογένειές τους και σύμφωνα με τον οίκο των πατέρων τους, 47  από τριάντα χρονών και πάνω μέχρι πενήντα χρονών,+ όλοι εκείνοι που έρχονταν να προσφέρουν την κοπιαστική υπηρεσία και την υπηρεσία της μεταφοράς φορτίων στη σκηνή της συνάντησης,+ 48  όσοι από αυτούς απογράφηκαν βρέθηκαν οχτώ χιλιάδες πεντακόσιοι ογδόντα.+ 49  Σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά απογράφηκαν μέσω του Μωυσή, ο καθένας σύμφωνα με την υπηρεσία του και το φορτίο του· και απογράφηκαν ακριβώς όπως είχε διατάξει ο Ιεχωβά τον Μωυσή.+

Υποσημειώσεις