Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μετάβαση στο δευτερεύον μενού

Μετάβαση στον πίνακα περιεχομένων

Μάρτυρες του Ιεχωβά

Ελληνική

Η Αγία Γραφή στο Διαδίκτυο | Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ—ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Αριθμοί 33:1-56

33  Αυτά ήταν τα στάδια της οδοιπορίας των γιων του Ισραήλ, οι οποίοι βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου,+ κατά τα στρατεύματά τους,+ με το χέρι του Μωυσή και του Ααρών.+  Και ο Μωυσής κατέγραφε τους τόπους αναχώρησης κατά τα στάδια της οδοιπορίας τους, σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά· και αυτά ήταν τα στάδια της οδοιπορίας τους από τον έναν τόπο αναχώρησης στον άλλον:+  Και αναχώρησαν από τη Ραμεσσής+ τον πρώτο μήνα, τη δέκατη πέμπτη ημέρα του πρώτου μήνα.+ Την επομένη του πάσχα+ οι γιοι του Ισραήλ βγήκαν με υψωμένο χέρι μπροστά στα μάτια όλων των Αιγυπτίων.+  Σε όλο αυτό το διάστημα οι Αιγύπτιοι έθαβαν εκείνους που είχε πατάξει ανάμεσά τους ο Ιεχωβά, δηλαδή όλα τα πρωτότοκα·+ και εναντίον των θεών τους ο Ιεχωβά είχε εκτελέσει κρίσεις.+  Οι γιοι του Ισραήλ, λοιπόν, αναχώρησαν από τη Ραμεσσής+ και στρατοπέδευσαν στη Σοκχώθ.+  Κατόπιν αναχώρησαν από τη Σοκχώθ και στρατοπέδευσαν στην Εθάμ,+ η οποία βρίσκεται στις παρυφές της ερήμου.  Μετά αναχώρησαν από την Εθάμ και γύρισαν πίσω, προς την Πιαϊρώθ,+ η οποία βρίσκεται απέναντι από τη Βάαλ-σεφών·+ και στρατοπέδευσαν μπροστά στη Μιγδώλ.+  Έπειτα αναχώρησαν από την Πιαϊρώθ και πέρασαν από τη μέση της θάλασσας+ στην έρημο+ και εξακολούθησαν να βαδίζουν καλύπτοντας δρόμο τριών ημερών στην έρημο της Εθάμ+ και στρατοπέδευσαν στη Μαράχ.+  Κατόπιν αναχώρησαν από τη Μαράχ και έφτασαν στην Αιλίμ.+ Στην Αιλίμ, λοιπόν, υπήρχαν δώδεκα πηγές νερού και εβδομήντα φοίνικες. Και στρατοπέδευσαν εκεί. 10  Μετά αναχώρησαν από την Αιλίμ και στρατοπέδευσαν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα. 11  Έπειτα αναχώρησαν από την Ερυθρά Θάλασσα και στρατοπέδευσαν στην έρημο Σιν.+ 12  Κατόπιν αναχώρησαν από την έρημο Σιν και στρατοπέδευσαν στη Δοφκά. 13  Αργότερα αναχώρησαν από τη Δοφκά και στρατοπέδευσαν στην Αλούς. 14  Μετά αναχώρησαν από την Αλούς και στρατοπέδευσαν στη Ρεφιδίμ.+ Και εκεί δεν υπήρχε νερό για να πιει ο λαός. 15  Έπειτα αναχώρησαν από τη Ρεφιδίμ και στρατοπέδευσαν στην έρημο του Σινά.+ 16  Στη συνέχεια αναχώρησαν από την έρημο του Σινά και στρατοπέδευσαν στην Κιβρώθ-αττααβά.+ 17  Κατόπιν αναχώρησαν από την Κιβρώθ-αττααβά και στρατοπέδευσαν στην Ασηρώθ.+ 18  Έπειτα αναχώρησαν από την Ασηρώθ και στρατοπέδευσαν στη Ριθμά. 19  Μετά αναχώρησαν από τη Ριθμά και στρατοπέδευσαν στη Ριμμών-φαρές. 20  Κατόπιν αναχώρησαν από τη Ριμμών-φαρές και στρατοπέδευσαν στη Λιβνά. 21  Αργότερα αναχώρησαν από τη Λιβνά και στρατοπέδευσαν στη Ρισσά. 22  Μετά αναχώρησαν από τη Ρισσά και στρατοπέδευσαν στην Κεελαθά. 23  Κατόπιν αναχώρησαν από την Κεελαθά και στρατοπέδευσαν στο Όρος Σαφέρ. 24  Έπειτα αναχώρησαν από το Όρος Σαφέρ και στρατοπέδευσαν+ στη Χαραδά. 25  Κατόπιν αναχώρησαν από τη Χαραδά και στρατοπέδευσαν στη Μακηλώθ. 26  Μετά αναχώρησαν+ από τη Μακηλώθ και στρατοπέδευσαν στην Ταχάθ. 27  Έπειτα αναχώρησαν από την Ταχάθ και στρατοπέδευσαν στη Θάρα. 28  Κατόπιν αναχώρησαν από τη Θάρα και στρατοπέδευσαν στη Μιθκά. 29  Αργότερα αναχώρησαν από τη Μιθκά και στρατοπέδευσαν στην Ασμωνά. 30  Μετά αναχώρησαν από την Ασμωνά και στρατοπέδευσαν στη Μοσερώθ. 31  Κατόπιν αναχώρησαν από τη Μοσερώθ και στρατοπέδευσαν στη Βενέ-ιαακάν.+ 32  Έπειτα αναχώρησαν από τη Βενέ-ιαακάν και στρατοπέδευσαν στην Ωρ-αγγιδγάδ. 33  Μετά αναχώρησαν από την Ωρ-αγγιδγάδ και στρατοπέδευσαν στην Ιοτβαθά.+ 34  Αργότερα αναχώρησαν από την Ιοτβαθά και στρατοπέδευσαν στην Αβρωνά. 35  Κατόπιν αναχώρησαν από την Αβρωνά και στρατοπέδευσαν στην Εσιών-γεβέρ.+ 36  Έπειτα αναχώρησαν από την Εσιών-γεβέρ και στρατοπέδευσαν στην έρημο Ζιν,+ δηλαδή στην Κάδης. 37  Αργότερα αναχώρησαν από την Κάδης και στρατοπέδευσαν στο Όρος Ωρ,+ στα σύνορα της γης του Εδώμ. 38  Και ο Ααρών ο ιερέας ανέβηκε στο Όρος Ωρ, σύμφωνα με την προσταγή του Ιεχωβά, και πέθανε εκεί, το τεσσαρακοστό έτος της εξόδου των γιων του Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου, τον πέμπτο μήνα, την πρώτη του μήνα.+ 39  Και ο Ααρών ήταν εκατόν είκοσι τριών χρονών όταν πέθανε στο Όρος Ωρ. 40  Ο δε Χαναναίος, ο βασιλιάς της Αράδ,+ καθώς κατοικούσε στη Νεγκέμπ,+ στη γη Χαναάν, άκουσε για τον ερχομό των γιων του Ισραήλ. 41  Αργότερα αναχώρησαν από το Όρος Ωρ+ και στρατοπέδευσαν στη Ζαλμωνά. 42  Έπειτα αναχώρησαν από τη Ζαλμωνά και στρατοπέδευσαν στη Φουνών. 43  Μετά αναχώρησαν από τη Φουνών και στρατοπέδευσαν στην Ωβώθ.+ 44  Κατόπιν αναχώρησαν από την Ωβώθ και στρατοπέδευσαν στην Ιγέ-αβαρίμ, στο σύνορο του Μωάβ.+ 45  Αργότερα αναχώρησαν από την Ιγίμ και στρατοπέδευσαν στη Διβών-γαδ.+ 46  Έπειτα αναχώρησαν από τη Διβών-γαδ και στρατοπέδευσαν στην Αλμών-διβλαθαΐμ. 47  Κατόπιν αναχώρησαν από την Αλμών-διβλαθαΐμ+ και στρατοπέδευσαν στα βουνά της Αβαρίμ+ μπροστά στη Νεβώ.+ 48  Τελικά αναχώρησαν από τα βουνά της Αβαρίμ και στρατοπέδευσαν στις έρημες πεδιάδες του Μωάβ,+ δίπλα στον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ. 49  Και παρέμειναν στρατοπεδευμένοι δίπλα στον Ιορδάνη από τη Βαιθ-ιεσιμώθ+ ως την Αβέλ-σιττίμ,+ στις έρημες πεδιάδες του Μωάβ. 50  Και ο Ιεχωβά μίλησε στον Μωυσή στις έρημες πεδιάδες του Μωάβ, δίπλα στον Ιορδάνη, κοντά στην Ιεριχώ,+ λέγοντας: 51  «Μίλησε στους γιους του Ισραήλ και πες τους: “Θα περάσετε τον Ιορδάνη για να μπείτε στη γη Χαναάν.+ 52  Και πρέπει να διώξετε όλους τους κατοίκους αυτής της γης από μπροστά σας και να καταστρέψετε όλα τα πέτρινα ομοιώματά τους,+ και όλες τις εικόνες τους από χυτό μέταλλο+ πρέπει να τις καταστρέψετε, και όλους τους ιερούς υψηλούς τόπους τους πρέπει να τους αφανίσετε.+ 53  Και θα πάρετε στην κατοχή σας αυτή τη γη και θα κατοικήσετε σε αυτήν, επειδή σε εσάς σίγουρα θα δώσω αυτή τη γη για να την πάρετε στην κατοχή σας.+ 54  Και πρέπει να μοιραστείτε με κλήρο+ τη γη ως ιδιοκτησία, σύμφωνα με τις οικογένειές σας.+ Στον πολυπληθή πρέπει να αυξήσετε την κληρονομιά του και στον ολιγάριθμο πρέπει να μειώσετε την κληρονομιά του.+ Ο τόπος που θα του πέσει με κλήρο, αυτός θα γίνει δικός του.+ Σύμφωνα με τις φυλές των πατέρων σας πρέπει να εξασφαλίσετε ιδιοκτησία γης.+ 55  »”Αν, όμως, δεν διώξετε τους κατοίκους αυτής της γης από μπροστά σας,+ τότε όσους από αυτούς αφήσετε θα γίνουν σαν αγκίδες στα μάτια σας και σαν αγκάθια στα πλευρά σας και θα σας ταλαιπωρούν στη γη στην οποία θα κατοικείτε.+ 56  Και όπως είχα σκοπό να κάνω σε εκείνους, θα κάνω σε εσάς”».+

Υποσημειώσεις